Ziekenhuizen

Jongkind Training & Coaching traint en coacht in diverse ziekenhuizen. Wij verzorgen naast trainingen, coaching (on the job) en workshops ook de Talenten Motivatie Analyse in zowel algemene als academische ziekenhuizen.

In de dagelijkse praktijk hebben leidinggevenden en medewerkers in een ziekenhuis intensief contact met een diverse groep patiënten en collega's. In sommige functies is er ook met regelmaat contact met naasten van patiënten. Onze maatwerk incompany trainingen zijn gericht op de effectiviteit verhogen van élke professional in welke rol dan ook.

Cruciale rol voor training en coaching in ziekenhuizen

Training en coaching spelen een cruciale rol in de ziekenhuiszorg om meerdere redenen:

 • Verbetering van klinische vaardigheden: Training en coaching stellen medisch personeel in staat om hun klinische vaardigheden te verbeteren. Dit is van vitaal belang voor het bieden van hoogwaardige patiëntenzorg, het stellen van nauwkeurige diagnoses en het uitvoeren van effectieve behandelingen.
 • Kwaliteitsverbetering: Door middel van training en coaching kunnen ziekenhuismedewerkers hun kennis en praktijken up-to-date houden. Dit draagt bij aan de algehele kwaliteit van de zorg die wordt geboden, wat resulteert in betere behandelingsresultaten en hogere patiënttevredenheid.
 • Patiëntveiligheid: Training en coaching helpen medewerkers om zich bewust te zijn van mogelijke risico's en gevaren in de zorgomgeving. Hierdoor kunnen ze proactieve maatregelen nemen om de patiëntveiligheid te waarborgen en medische fouten in het ziekenhuis te minimaliseren.
 • Teamwerk en communicatie: Goede training en coaching bevorderen effectieve communicatie en samenwerking tussen verschillende medische disciplines en teams. Dit leidt tot een betere coördinatie van zorg en een hogere efficiëntie bij het oplossen van complexe medische gevallen.
 • Innovatie en adoptie van nieuwe technologieën: In de snel evoluerende medische wereld is het essentieel dat ziekenhuispersoneel op de hoogte blijft van de nieuwste medische technologieën en behandelingsmethoden. Training en coaching vergemakkelijken de adoptie van nieuwe technologieën en innovaties in de zorg.
 • Stressmanagement en welzijn: De ziekenhuisomgeving kan stressvol zijn voor medewerkers vanwege de hoge werkdruk en emotionele belasting. Goede training en coaching kunnen medewerkers helpen bij het ontwikkelen van stressmanagementvaardigheden en het bevorderen van hun welzijn.
 • Professionele groei: Training en coaching bieden medisch personeel kansen voor professionele groei en ontwikkeling. Dit kan leiden tot hogere motivatie, betrokkenheid en voldoening bij het werk, wat uiteindelijk ten goede komt aan de patiëntenzorg.
 • Ethiek en patiëntenrechten: Training kan medewerkers bewust maken van ethische vraagstukken en het belang van het respecteren van patiëntenrechten. Dit draagt bij aan een moreel verantwoorde en patiëntgerichte benadering van de zorg.

Kortom, training en coaching zijn onmisbare elementen in de ziekenhuiszorg die niet alleen de competenties van medewerkers in het ziekenhuis verbeteren, maar ook bijdragen aan de algehele kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van de geboden zorg aan patiënten.

Aanbod trainingen in ziekenhuizen

Het onderstaande overzicht geeft u een beeld van onze incompany trainingen in de ziekenhuiszorg, waarvan wij ook onderdelen als workshop aanbieden. Aangezien wij maatwerk leveren is deze lijst niet compleet. Staat uw trainingsthema er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Management:

Persoonlijke ontwikkeling:

Commercieel:

Klantgerichtheid:

Communicatie:

Agressie en Bedrijfsopvang:

Facility Management trainingen:

Overig:

Wilt u advies hoe u effectiever gedrag realiseert voor uzelf en/of anderen? Neem dan contact op.

Ziekenhuiszorg als branche

Ziekenhuiszorg verwijst naar medische zorg en behandeling die wordt verstrekt aan patiënten in een ziekenhuisomgeving. Dit omvat een breed scala aan medische diensten en procedures die gericht zijn op het diagnosticeren, behandelen en verzorgen van patiënten met verschillende gezondheidsproblemen en aandoeningen. Ziekenhuiszorg kan variëren van routinematige controles en eenvoudige behandelingen tot complexe chirurgische ingrepen en intensieve zorg op de intensive care.

Ziekenhuiszorg omvat onder meer:

 • Diagnostische procedures: Het uitvoeren van tests en onderzoeken zoals bloedonderzoek, beeldvorming (zoals röntgenfoto's, MRI's en CT-scans), en biopsieën om de oorzaak en de aard van een medisch probleem vast te stellen.
 • Chirurgische ingrepen: Het uitvoeren van operaties voor het behandelen van aandoeningen, verwijderen van tumoren, repareren van letsels, plaatsen van implantaten en andere procedures die een operatieve aanpak vereisen.
 • Behandeling en therapie: Het verstrekken van medicatie, fysiotherapie, ergotherapie en andere vormen van behandeling om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te verbeteren.
 • Intensieve zorg: Het bieden van gespecialiseerde zorg aan ernstig zieke patiënten, meestal op de intensive care-afdeling, waar continue monitoring en geavanceerde medische interventies nodig zijn.
 • Verpleegkundige zorg: Het leveren van basiszorg, monitoring en ondersteuning aan patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.
 • Follow-up en nazorg: Het bieden van opvolgbezoeken en -behandelingen na ontslag uit het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat de patiënt herstelt en goed blijft.

Ziekenhuiszorg omvat een multidisciplinair team van medische professionals, waaronder artsen, verpleegkundigen, chirurgen, therapeuten en technici, die samenwerken om de best mogelijke zorg aan patiënten te bieden.

Meer weten?

Wilt u advies hoe u effectiever gedrag realiseert voor uzelf en/of anderen? Neem dan contact op.

Meer informatie of interesse