Talentmanagement

U wilt met uw organisatie aan de slag met duurzaam talentmanagement. Uw organisatie streeft daarbij naar gelukkige, productieve en gemotiveerde medewerkers en leidinggevenden. Waar eerst vooral de nadruk op competentiemanagement lag, wilt u met uw organisatie nu de focus richten op kwalitatief talentmanagement. Jongkind Training & Coaching ondersteunt u hierbij.

Van competentiemanagement naar talentmanagement

Van beoordelen naar waarderen
Bij competentiemanagement zijn de missie en kernwaarden van de organisatie vertaald naar de benodigde kennis en competenties van medewerkers. Een competentie beschrijft specifiek gewenst gedrag dat bijdraagt aan succesvol functioneren binnen een bepaalde functie of rol. Een competentie is makkelijker te ontwikkelen als de natuurlijke talenten en interesses deze competentie ondersteunen. Talenten kunnen daarentegen ook los van een functie staan en komen tot uitdrukking in iemands persoonlijke voorkeursgedrag. Talentmanagement kent de volgende uitgangspunten:

  • Focus op sterke kanten van mensen
  • Grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers en afdelingen bij het formuleren van doelstellingen, de eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling en de beoordeling vanuit versterkende feedback
  • Continue communicatie over de prestaties en ontwikkeling

Wanneer leidinggevenden en managers zich uitsluitend richten op ontbrekende kennis of competenties, zetten zij hun medewerkers niet in hun kracht. Organisaties die inzetten op het mobiliseren én stimuleren van talent bij al hun medewerkers, blijken in de praktijk veel succesvoller.

Talenten: Het beste naar boven halen

Talent is niet alleen persoonsgebonden maar ook contextafhankelijk. Talenten komen het beste tot hun recht in een werkomgeving waar sterktes centraal staan en waar kansen worden geboden om die talenten te ontplooien. Talentmanagement is dus het beste halen uit mensen door hen in te zetten op hun sterkten en drijfveren en door de werk- en leeromgeving zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling.

 

Hoe creëert u een talent-gedreven werkklimaat?

Het optimaal benutten van kwaliteiten van mensen komt in de praktijk neer op het aantrekken, inzetten en ontwikkelen van talenten.

Talenten aantrekken en binnenhalen

De juiste mensen binnenhalen vraagt om een goede arbeidsmarktcommunicatie en gerichte selectie met bijvoorbeeld Talenten Motivatie Analyse (TMA). 

Talenten ontdekken en (h)erkennen

Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar en een medewerker is zich niet altijd bewust van zijn talenten of wat hem elke dag drijft. Het verkennen, verbinden en in kaart brengen van onze talenten en drijfveren is een belangrijke stap in talentmanagement. Welke kwaliteiten hebben we in huis en hoe kunnen we van elkaars talenten profiteren? Mensen onderschatten soms hun eigen kwaliteiten of zijn zich er niet van bewust hoe hun talenten kunnen bijdragen aan de organisatie of hun eigen afdeling of team. Het is daarom essentieel om op afdelingsniveau in gesprek te gaan over elkaars sterke kwaliteiten, ontwikkel talentprofielen en portfolio’s, introduceer talentanalyses bijvoorbeeld met de TMA.

Talenten inzetten

Hoe zet u talenten van medewerkers beter in en benut u aanwezige talenten? 

1. Talenten inzetten in de eigen functie of eigen afdeling

Expertise, ervaring en sterke eigenschappen inzetten werkt meer motiverend dan doen waar u niet goed in bent. Daarnaast kunnen collega's elkaar beter aanvullen en versterken wanneer ze inzicht hebben in hun eigen en elkaars talenten.

2. Talenten inzetten in andere rollen t.b.v. andere activiteiten of projecten

Zorg dat uw organisatie hier volop kansen voor biedt.

3. Talenten inzetten op een andere functie

D.m.v. kweekvijvers en traineeships kunnen mensen o.b.v hun talenten worden ingezet op vacatures, al dan niet tijdelijk bijvoorbeeld bij zwangerschapsvervanging, schaalvergroting, projecten et cetera.

4. Taakroulatie

Rouleren van taken met collega’s, eventueel extern uitwisselen met een andere organisatie.

Inspirerend leiderschap

Een voorwaarde is inspirerend leiderschap. Bij persoonlijke ontwikkeling, teamsamenwerking of organisatieontwikkeling zijn HR, managers en leidinggevenden snel geneigd de focus te leggen op wat nog niet zo goed gaat. Ze maken liever van een 5 een 6, dan dat ze zich durven te onderscheiden en de energie te gebruiken om van een 7 een 9 te maken. En dat is jammer, want hoe dichter medewerkers en managers bij hun natuurlijke talenten en interesses blijven, hoe gemotiveerder ze zijn om zich te ontwikkelen en hoe sneller het leerproces.

Talenten ontwikkelen

Mensen onderscheiden zich niet alleen door kennis maar vooral door de manier waarop ze in staat zijn te leren en de veerkracht hebben om mee te bewegen op de veranderingen om zich heen. Het leervermogen vergroten ze door reflectie, uitwisseling van succeservaringen, versterkende feedback (en/of feedforward) en motiverende ontwikkeldoelen.

Wij helpen bij het herkennen van talent en talentontwikkeling

Wij helpen organisaties bij het herkennen van talenten en talentontwikkeling door de inzet van onder andere:

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van talentmanagement. Neemt u contact op. 

Meer informatie of interesse

Klanten beoordelen deze training gemiddeld met een 8/10 Gebaseerd op 5 beoordelingen.

TMA teamanalyse

8/10

Tijdens bijeenkomst inzicht in elkaars talenten en energieniveau's gekregen. Heel leuk om als team de samenwerking te verdiepen door gebruik te maken van elkaars talenten.

- JBA

Talentmanagement

8/10

De competenties en talenten naast elkaar leggen sprak me erg aan. Resultaat van de teamdag is nieuwe ideeën en meer zicht op wat je aan elkaar hebt. Totaal andere manier van samenwerken dan gewoonlijk.

- Zorginstelling

TMA met team

8/10

De teamdag heeft geleid tot concrete plannen. Er is duidelijk geworden hoe individuele talenten vanuit de TMA ingezet kunnen worden om de verbinding met elkaar aan te gaan. Leuk en efficient om met elkaar als team inhoud te bespreken en elkaar weer beter te leren kennen.

- Amsterdam

Investering in team

8/10

Inzicht gekregen in persoonlijke talenten ten opzichte van teamcompetenties. Gezellige dag met humor en elkaar beter leren kennen. Ik raad een TMA teamdag aan als je wilt investeren in je team, kijken hoe je meer effectief kunt zijn met elkaar.

- Jeugdbescherming

TMA teamdag

8/10

Tijdens de teamdag gekomen tot een concreet plan met het team over hoe gebruik te maken van elkaars talenten. Inspirerende dag, het geeft meer inzicht in kwaliteiten van jezelf en collega's, waardoor je elkaar kunt aanvullen.

- Gedragsdeskundige

Deel jouw ervaring