web analytics

Training BedrijfsOpvangTeam collegiale opvang

Training Bedrijfsopvangteam: Collegiale opvang door het BedrijfsOpvangTeam (BOT). In uw organisatie komen aangrijpende gebeurtenissen voor of de kans is aanwezig dat dit gebeurt. Uw medewerkers gaan hier doorgaans goed mee om. U wilt ze bij deze heftige gebeurtenissen graag collegiale ondersteuning (peer support) bieden. U heeft daarom een BedrijfsOpvangTeam opgericht of u wil er één oprichten. Een goed functionerend BOT voorkomt langdurig ziekteverzuim en geeft ruimte aan het welzijn van de medewerkers.

Stel, er doet zich een ernstig ongeval of een agressie-incident voor in uw organisatie. Het BedrijfsOpvangTeam verergert de situatie, omdat ze niet in staat zijn adequaat te handelen. De gevolgen voor de slachtoffers, de leden van het team en de organisatie zijn niet te overzien. Jongkind Training & Coaching heeft daarom speciaal de 'BOT-training' ontwikkeld zodat uw BOT-leden op een professionele wijze collegiale ondersteuning bieden. 

Incompany 'BOT-training'BOT training collegiale opvang Training bedrijfsopvangteam Jongkind Training Coaching

In de incompany 'BOT-training' leren de teamleden hoe ze emoties opvangen. Het team oefent met communicatieve vaardigheden en leert verschillende BOT-gesprekken in verschillende stadia te voeren. De teamleden weten na afloop wanneer ze moeten doorverwijzen en hoe ze goed voor zichzelf zorgen. Jongkind Training & Coaching zorgt ervoor dat de incompany training aansluit bij uw specifieke situatie.

Nieuw BOT-team en/of nieuw lid toevoegen

Wanneer u een nieuw BOT-lid wil werven of zelfs een heel nieuw Bedrijfsopvangteam in uw organisatie wilt oprichten is het belangrijk de juiste personen te werven/selecteren. Een veel beproefde methode is om de collega's die mogelijk het slachtoffer van een ingrijpend incident te vragen wie zij graag in het BOT willen hebben. Vanzelfsprekend is dit geen verplichting voor degene die wordt voorgedragen. Daarnaast krijgen wij regelmatig de vraag welke eigenschappen en vaardigheden heeft een collegiale opvanger of BOT-lid nu eigenlijk nodig? Lees het antwoord in onze veelgestelde vragen. 

'Collegiale bedrijfsopvang' individueel ontwikkelen?

Wanneer u (of een collega) zich individueel, in plaats van met collega's, wil ontwikkelen het thema 'Collegiale bedrijfsopvang' is een 1 op 1 training of coaching een effectief alternatief. 

Competenties 'BOT-training'

In de 'BOT-training' ontwikkelen de deelnemers onder meer de competenties

  • Coachen
  • Luisteren
  • Mondelinge vaardigheid
  • Sociabiliteit

Resultaat 'BOT-training'

Na de maatwerk BOT training kunnen de leden van het BedrijfsOpvangTeam collega's bij aangrijpende gebeurtenissen adequaat opvangen volgens de ‘drie gesprekken’-methode. Ze leggen daarbij goed uit hoe het verwerkingsproces verloopt. De BOT-leden weten wanneer en naar wie ze kunnen doorverwijzen. Daarnaast waar ze op moeten letten om hun eigen grenzen goed te bewaken. Tot slot weten ze hoe zij bedrijfsopvang bekendheid geven én onder de aandacht houden in uw organisatie.

Klanten beoordelen deze training gemiddeld met een 8,5/10
Gebaseerd op 50 beoordelingen.

Doen van oefeningen bij BOT gesprek

8/10

Mij sprak vooral het doen van de oefeningen op de 2e dag aan. Mooi om te zien hoe het gevraagde in de praktijk wordt gerealiseerd.

- TU

inzicht in bot gesprek

8/10

Inzicht gekregen in wat een BOT gesprek precies is en wat het doel is. De 1e stap om echt een BOT gesprek te doen is gezet. Bekwame en ervaren docent.

- Universiteit

Wat moet je juist niet doen

8/10

Ik leerde een nieuwe manier van gespreksvoering. De training gaf inzicht in wat je niet moet doen na een incident.

- anoniem
↑ ervaringen inklappen

Ander type gesprek leren

9/10

Ik realiseer me dat dit echt een ander type gesprek is dan een hulpverleningsgesprek. We zijn hier nog niet goed genoeg in (BOT), teveel overnemen.

- Jeugdzorg

Oefenen gesprekken

8/10

Ik heb geleerd de juiste vragen te stellen zonder mijn eigen mening in te vullen. Mij spreekt aan het oefenen van gesprekken, daardoor worden de doelen sneller helder. Training is echt een toevoeging en verrijking.

- Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Duidelijke handvatten om aan de slag te gaan

8/10

De training werd met kennis van zaken gebracht, persoonsgericht, flexibel, open, structuur gevend. Duidelijke handvatten om aan de slag te gaan als BOT-ter.

- Skal Biocontrole

Nu durf ik

8/10

Ik durf het gesprek met collega na incident aan te gaan. Nooit gedacht dat ik zou oefenen met een acteur. Duidelijk en leerzaam.

- X.

Veilig en informeel

8/10

Ik voelde mij veilig, het is heel informeel. De training is laagdrempelig, ik weet nu wat mijn rol hierin is.

- Anoniem

Opfristraining BOT

8/10

Helder en duidelijk. Ruimte om alles bespreekbaar te maken

- Zorgorganisatie

Intensieff

9/10

Het is best intensief maar erg waardevol. Ik kan hier zeker mee verder. In korte tijd krijg je zeer veel mee. Trainers weten waar ze het over hebben.

- Anoniem

Goed en veilig BOT team vormen

8/10

Ik wil een goed, veilig en betrouwbaar BOT team vormen. Dankjewel Martijn en Chris.

- Gemeente

Met goed gevoel de deur uit

8/10

Ik ga met een goed gevoel de deur uit, heb genoeg handvaten gekregen. Training sluit volledig aan op de praktijk.

- Gemeente

PTSS

8/10

Om PTSS te helpen voorkomen. Het geleerde gespreksmodel sprak me aan.

- Anoniem

Gepaste steun

8/10

Ik kan beter gepaste steun bieden aan collega’s. Ik wil de info uit de training goed laten landen en kunnen toepassen.

- Perspektief

Sluit aan op de praktijk

8/10

De training sluit aan op de praktijk. Het rollenspel is niet mijn favoriet maar wel veel van geleerd.

- Perspektief

Professionaliteit

9/10

Tijdens de BOT training veel gesprekstechnieken geleerd. Wanneer zeg je wat. Van zowel trainer als acteur veel kennis opgedaan en technieken geleerd. Ik raad deze training aan om de professionaliteit.

- Gemeente Gouda

Bedrijf opvang team

10/10

De training was een goede start voor een nieuw Bot team. De trainers waren goed op elkaar ingespeeld. De training was duidelijk en had een goede opbouw. Het stappenplan/tijdpad sprak me het meest aan.

- Gemeente Gouda

BOT gesprek

10/10

Tijdens de training ben ik me bewust geworden van de belangrijkste dingen binnen BOT gesprek. Ik raad deze training aan omdat het je heel duidelijk laat voelen wat invloed is van eigen gedrag en woorden in gesprek. Heel interessant!

- Perspektief

Fijne training

10/10

Tijdens de training inzichten gekregen in wat ik beter kan doen. Trainer gaf goede feedback, rollenspel was interessant en blijft boeien. Het was een fijne, duidelijke training.

- Stichting Perspektief

BOT

9/10

Tijdens training meer achtergrond gekregen over hoe collega's opgevangen kunnen worden. De training was praktisch, inhoudelijk en er was ruimte voor eigen inbreng.

- Breda

BOT-training

9/10

Bruikbare tools gekregen en geleerd hoe toe te passen. Het laat het belang inzien van hoe belangrijk opvang is na een traumatische ervaring.

- Gemeente Breda

Inzicht BOT

8/10

De trainers vullen elkaar goed aan. De training is zinvol en goed voor de bedrijfscultuur

- PPT

Bedrijf Opvang Team training

8/10

Goede uitleg van de theorie en op een fijne wijze in de praktijk gebracht. Direct een vertrouwd gevoel. Ik raad deze training aan om de manier van insteken. Rollenspel kan nog wel eens ongemakkelijk zijn. Dit keer helemaal niet.

- Perpektief

BOT-training

8/10

Ik raad deze training aan anderen aan vanwege de bewustwording, het belang van “zorg en aandacht”. Erkenning voor de beleving achter al die zorg en het handelen.

-

Gewoon goed

10/10

Mooie wisselwerking tussen trainer Martijn en acteur Chris. Veilige omgeving om de mist in te gaan maar ook bruikbare feedback.

- PPT

Goede BOT-training

8/10

Weer alles op een rij gezet i.v.m. opvang na schokkende gebeurtenis. Korte bewustwording, goede opstap, goede theorie.

- Stichting

Meer info invulling BOT

8/10

Tijdens de training meer info gekregen over doel en invulling BOT. Toegang tot de trainers is laagdrempelig. Ik raad deze training aan anderen aan door de meerwaarde die dit heeft voor je directe collega.

- Perspektief

BOT gesprekken

8/10

Ik weet nu de punten die belangrijk zijn die ik wel of niet moet aankaarten tijdens BOTgesprekken. Duidelijk, goede uitleg, diepgang. Ik raad deze training aan om begrip voor elkaar te laten tonen zodat reacties goed begrepen kunnen worden.

- Hulporganisatie

Inzicht in BOT

10/10

Aangereikte kennis gelijk toepassen in rollenspel. Met humor zaken benoemen, kennis van zaken, duidelijk in wat en hoe training uit te voeren, gaat inspelen op interactie, team. Goede theorie, goede uitleg, goede trainers, goed naslagwerk, goede balans theorie en oefeningen, ruimte voor vragen.

- AHMNL

BOT trainer

8/10

Duidelijk inzicht gekregen wat er van mij als BOT-trainer wordt verwacht. Top training, goede heldere uitleg. Goed voor organisaties om BOT trainers in te zetten.

- Op te vragen bij Jongkind Training

BOT

8/10

Duidelijke uitleg, veel info. Veel oefenmateriaal. Fijne training!

- Hulpverlening Midden Nederland

BOT training

8/10

Goede bewustwording van hoe BOT techniek ingezet kan worden. Trainers hadden een open houding, waren vriendelijk en bewust.

- AHMN

Bedrijfs Opvang Team

8/10

Ik raad deze training aan voor verdieping voor opstarten van BOT. Trainers zijn prettig in de omgang. Fijn om duidelijker te hebben wat het inhoud, opfrissend.

- AHMN

Training BOT

8/10

Ik ben me tijdens de training bewust geworden van mogelijke valkuilen. We hebben implicaties voor structuur en invulling van het BOT gekregen. De training was verhelderend en op positieve feedback gericht. Spiegel van eigen functioneren en handelen.

- Ambulante Hulpverlening

Herhaling BOT-training

8/10

Ik weer tips erbij en het oefenen is leerzaam. Het oefenen en gezamenlijke ervaringen uitwisselen waarop we tips krijgen vond ik erg interessant. Zeer leerzaam en handig voor de jaarlijkse herhaling. Deze training is noodzakelijk om na een incident een collega te kunnen helpen.

- Stichting Perspektief

Opfristraining BOT

10/10

Ik ben net als de vorige keer weer gegroeid. Vanwege de doeltreffendheid zou ik deze training aanraden. Goed team!

- Perspektief

Individuele Training Bedrijfsopvang

10/10

Training is op maat, leerzaam, ondersteunend aan collega's. Goede samenwerking tussen trainer en actrice.

- Handhaving Opleidingen

Nuttige training

8/10

Resultaat training: Opfrissing en uitbreiding gesprekstechnieken. Uitstekende rol van de trainers. Het was een heldere training. Ik raad deze training o.a. aan voor het leren herkennen van emoties.

- Gemeente

10/10

Tijdens BedrijfsOpvangTeam (BOT) training tools gekregen om een BOT-gesprek te kunnen voeren. Het onderdeel gesprekstechnieken sprak mij het meest aan. Zou de training over een tijdje graag willen herhalen.

- Tilburg

Dank

10/10

Tijdens training BOT (BedrijfsOpvangTeam) extra handvatten voor het voeren van BOT-gesprekken. De training was professioneel en open. Trainers gaven goede reflectie.

- Gemeente Tilburg

Veel geleerd

10/10

Veel geleerd over wat BOT inhoud en hoe we het goed kunnen toepassen in de praktijk. Trainers waren goed, plezierig en heel professioneel. Ik raad deze training aan omdat het goed is om te weten hoe je op de juiste manier ondersteuning (nazorg) kan bieden.

-

BOT-Training

10/10

Inzicht gekregen wat en hoe je iets kunt bereiken als iemand niet meteen alles zegt. Goede rolverdeling, duidelijk in hun verhaal en juiste interactie met de groep. Voor 'slachtoffers' is erover praten met collega's een lagere drempel voor het verwerken dan professionele hulp.

- Nigeriastraat

Veel geleerd

10/10

De trainers hebben mij veel nieuwe dingen kunnen vertellen, hebben mij nieuwe inzichten gegeven, gingen goed en voldoende in op wat ik vroeg en konden goed uitleggen waarom iets zo is (achterliggende informatie). Bedankt voor de leerzame, maar ook gezellige dag!

- Meerkoetlaan

Helder, duidelijk en to the point

10/10

BOT-training heeft voldaan aan mijn verwachtingen, ik heb goede handvaten gekregen om succesvolle gesprekken te kunnen voeren.

- Stichting Perpektief

Professioneel

10/10

Handleiding en tools gekregen voor het voeren van het juiste gesprek. Zowel trainer als acteur zijn zeer professioneel.

- Stichting Perspektief

Effectief

8/10

BOT-training gevolgd in kleine setting, zeer leerzaam en effectief voor BOTTERS.

- Stichting Perspektief

Leerzaam

8/10

De BOT-training is leerzaam en het heeft een meerwaarde voor het team. Ik weet nu wat de rol van een BOT-medewerker is en hoe je moet handelen.

- Stichting Perspektief

10/10

Duidelijk wat de rol van het BOT-lid is. Theoretische onderbouwing, praktische tips. Goede casuïstiek en leerzame gesprekken!

- Huisartsenposten Amsterdam

HPA

8/10

Mooie dialoog aan de hand van 'oefengesprekken'. Veel ruimte voor discussie, maar ook een duidelijke lijn.

- Huisartsenposten Amsterdam

Bedrijfs Opvang Team training

10/10

De trainers hadden veel vakinhoudelijke kennis en ervaring. Inzicht in hoe je hulp kunt bieden aan collega's.

- Gemeente Breda

Deel jouw ervaring

Neem contact op voor:

Bekijk de andere trainingen binnen het thema 'Agressie en Bedrijfsopvang' of ga naar het totale trainingsoverzicht.