Operationeel leidinggeven, een koorddans

Kent uw organisatie ook operationeel leidinggevenden, zoals: teamleiders, supervisors of meewerkende voormannen? Eigenlijk opereren zij tussen twee werelden.
Enerzijds zijn zij aanspreekpunt voor het hogere management als verantwoordelijke voor de werkvloer. Anderzijds sturen zij deze werkvloer juist aan... zonder alle bevoegdheden van het management.
Wilt u ze dus handvatten bieden zodat ze goed balanceren bij deze koorddans? Lees dan even verder!

De visie van Jongkind Training & Coaching

In de training leren cursisten verschillende interventies toe te passen bij verschillende situaties. Heeft een cursist bijv. een zachte hand, maar vraagt de situatie om regie? Dan biedt Jongkind Training & Coaching hiervoor alternatieven en andersom.
Immers, soms is het juist wel functioneel voor een teamleider als die sturend leiding geeft. Jongkind Training & Coaching traint dan ook zowel in het resultaat- als mensgericht leidinggeven.Training operationeel leidinggeven Jongkind Training & Coaching incompany maatwerk

'Operationeel leidinggeven' individueel ontwikkelen?

Wanneer u (of een collega) zich liever individueel, in plaats van samen met collega's, wil ontwikkelen op het thema 'Operationeel leidinggeven' is een 1 op 1 training of coaching een effectief alternatief.

Heeft een training operationeel leidinggeven resultaat?

Cursisten die deze training voltooien, die:

  • coachen hun uitvoerend personeel beter.
  • leren taken te delegeren, hun rolverdeling is helderder en meer efficiënt. 
  • leren groepsgericht leiding te geven.
  • luisteren naar hun personeel en houden het moreel op de vloer hoger. 

En u geeft uw organisatie hiermee een professionele boost.

Trainingen: gericht en betrokken

Jongkind Training & Coaching coacht uw medewerker. En komt dus niet even binnen om belerend te vertellen hoe uw mensen het moeten doen.
Voorafgaand aan de training werken wij daarom met intakes. Hierin peilen wij hoe uw operationeel leidinggevenden denken en werken. Alleen zo weten wij als trainer waar wij moeten aansturen en adviseren. Zo is de training raak.

Bent u het er met ons over eens dat deze training meer doet voor uw werkvloer? Maak dan een vrijblijvende afspraak, via de button: