Medewerkers ervaren de 'verplichte' gesprekken als niet nuttig of als beperkt nuttig. De leidinggevenden vinden de HR-gesprekscyclus vooral veel tijd kosten. De juiste toepassing van de beoordelingssystematiek heeft direct invloed op het rendement en plezier van uw medewerkers, het grootste kapitaal, binnen uw organisatie. Speciaal hiervoor heeft Jongkind Training & Coaching de training 'Functionerings- en beoordelingsgesprekken' ontwikkeld.

Incompany training 'Functionerings- en beoordelingsgesprekken'

De maatwerktraining ‘Functionerings- en beoordelingsgesprekken’ gaat in op het nut en de noodzaak van deze gesprekken. U krijgt antwoord op vragen als Hoe voert u deze gesprekken goed? Hoe omzeilt u bekende en onbekende valkuilen? En hoe motiveert u uw medewerkers om actief deel te nemen aan deze gesprekken? De training is maatwerk. Voordat we de training ontwikkelen, voeren we eerst intakegesprekken. Deze aanpak is een voorwaarde om echt aan te sluiten bij uw organisatie.Training Functionerings- en beoordelingsgesprekken Jongkind Training & Coaching incompany maatwerk

'Functionerings- en beoordelingsgesprekken' voeren individueel ontwikkelen?

Wanneer u (of een collega) zich individueel, in plaats van samen met collega's, wil ontwikkelen op het thema 'Functionerings- en beoordelingsgesprekken' is een 1 op 1 training of coaching een effectief alternatief.

Competenties training 'Functionerings- en beoordelingsgesprekken'

In de training 'Functionerings- en beoordelingsgesprekken' ontwikkelen de deelnemers onder meer de competenties

  • Coachen
  • Delegeren
  • Leidinggeven
  • Luisteren
  • Oordeelsvorming

Resultaat training 'Functionerings- en beoordelingsgesprekken'

Uw leidinggevenden zijn na de incompany training in staat om de functionerings- en beoordelingsgesprekken in te zetten als een krachtig instrument om medewerkers te motiveren en daarmee de afdelingsdoelen echt te realiseren. De zelfreflectie en de proactiviteit van uw medewerkers nemen toe. U heeft eerlijke en onderbouwde beoordelingen die gedegen input vormen voor de keuzes in uw personeelsbeleid.

Neem contact op voor:

Bekijk de andere trainingen binnen het thema 'Management' of ga naar het totale trainingsoverzicht.