Privacyverklaring

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Deze website gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van webstatistieken en social media:

 • Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Hiervoor is geen toestemming vereist;
 • Webstatistieken analyseren bijvoorbeeld welke pagina's het best worden bezocht. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren;
 • Social media cookies om de inhoud van onze websites te delen via sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.

Het gebruik van cookies is veilig. Het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres uit cookies worden herleid.

Terug naar boven

Privacyverklaring (Privacystatement)

Jongkind Training & Coaching, gevestigd aan Landjonker 3, 3834 CL Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Jongkind Training & Coaching is ook eigenaar van het merk: Focus Advisering Training Coaching (www.focus-trainingen.nl) daarop is deze privacyverklaring ook van toepassing.

Contactgegevens:
Landjonker 3
3834 CL Leusden 
030-721 00 01
https://www.jongkind-training.nl/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jongkind Training & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via https://www.jongkind-training.nl/contact/, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jongkind Training & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U te informeren over onze diensten en producten bij een offerte aanvraag of informatieverzoek.
 • Om goederen en diensten bij u correct af te leveren.
 • U en/of uw organisatie onze diensten (training, workshop of coaching) compleet en correct te leveren.
 • Uw recensie of aanbeveling te plaatsen op onze websites om bezoekers te informeren over hoe onze dienstverlening wordt ervaren.
 • Jongkind Training & Coaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Jongkind Training & Coaching volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Jongkind Training & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jongkind Training & Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jongkind Training & Coaching) tussen zit. Jongkind Training & Coaching gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Geen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jongkind Training & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia 10 jaar Deelnamebewijs verstrekken, uitvoeren overeenkomst
 • Geslacht 10 jaar Deelnamebewijs verstrekken, uitvoeren overeenkomst
 • Adres 7 jaar Belastingdienst, uitvoeren overeenkomst
 • Geboorte datum 10 jaar Deelnamebewijs verstrekken, uitvoeren overeenkomst
 • Geboorteplaats 10 jaar Deelnamebewijs verstrekken, uitvoeren overeenkomst
 • E-mailadres 10 jaar Deelnamebewijs verstrekken, uitvoeren overeenkomst, nieuwsbrief
 • Telefoonnummer 5 jaar Communicatie over wijziging of opvolging dienstverlening, uitvoeren overeenkomst
 • Offerteaanvraag 7 jaar Belastingdienst, uitvoeren overeenkomst
 • Opdrachtbevestiging 7 jaar Belastingdienst, uitvoeren overeenkomst
 • Gegevens facturatie 7 jaar Belastingdienst, uitvoeren overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden
Jongkind Training & Coaching deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jongkind Training & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jongkind Training & Coaching uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jongkind Training & Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jongkind Training & Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker
 • fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
 • GoogleAdServingTest embed.ted.com Gebruikt om te registreren welke advertenties aan de gebruiker zijn getoond. Session HTTP Cookie
 • GPS youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. Session HTTP Cookie
 • is_unique statcounter.com Niet geclassificeerd 5 jaar HTTP Cookie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jongkind Training & Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar https://www.jongkind-training.nl/contact/.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jongkind Training & Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jongkind Training & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via https://www.jongkind-training.nl/contact/

Terug naar boven

Meer informatie of interesse