web analytics

Training Verzuimgesprekken

Training Verzuimgesprekken voeren Jongkind Training CoachingU heeft in uw organisatie een (nieuw) verzuimbeleid. En nu wilt u ook een actieve en effectieve uitvoering in de praktijk. Als medewerkers verzuimen, dan heeft dit direct invloed op het werk. De opbrengsten nemen af en de werkdruk en kosten nemen toe. De leidinggevenden spelen in dit proces een cruciale rol. Als leidinggevenden het gesprek niet of verkeerd voeren, mist u de kans om het ziekteverzuim en bijbehorende kosten terug te dringen. Speciaal hiervoor heeft Jongkind Training & Coaching de training 'Verzuimgesprekken' ontwikkeld.

Incompany training 'Verzuimgesprekken'

In de maatwerktraining 'Verzuimgesprekken' leren de leidinggevenden hoe ze effectief invloed uitoefenen op het terugdringen van ziekteverzuim. De training gaat in op de verschillende gesprekken en soorten verzuim. Daarnaast leren de deelnemers oog te hebben voor signalen van de medewerker en deze bespreekbaar te maken. Ze oefenen met diverse gesprekstechnieken, om de medewerker zowel mens- als resultaatgericht te begeleiden.

Verzuimgesprekken individueel ontwikkelen?

Wanneer u (of een collega) zich individueel, in plaats van samen met collega's, op het thema 'Verzuimgesprekken' is een 1 op 1 training of coaching een effectief alternatief.

Competenties training 'Verzuimgesprekken'

In de training 'Verzuimgesprekken' ontwikkelen de deelnemers onder meer de competenties

  • Coachen
  • Leidinggeven
  • Luisteren

Resultaat training 'Verzuimgesprekken'

Na afloop van de training 'Verzuimgesprekken' weten de leidinggeven hoe ze de verzuimgesprekken correct, eenduidig en respectvol voeren. Ze zijn in staat om het juiste gesprek op het juiste moment in te zetten. U dringt met elkaar het ziekteverzuim terug en bespaart onnodige kosten.

Neem contact op voor:

Bekijk de andere trainingen binnen het thema 'Management' of ga naar het totale trainingsoverzicht.