Welke reden een organisatie ook heeft om aan klachtenmanagement te doen, duidelijk is dat het voordelen heeft om gestructureerd en professioneel met klachten om te gaan.
Op korte termijn zorgt klachtenmanagement ervoor dat onvrede bij de klant wordt weggenomen en dat een eventuele beschadigde relatie wordt hersteld. Minstens even belangrijk zijn de effecten op langere termijn:

  • het verbeteren van het imago en het onderhouden van goede contacten met de verschillende relatiegroepen.
  • het verbeteren van kwaliteit en klantgerichtheid in de organisatie.
  • het voorkomen van klachten in de toekomst.

Bij klachten komen vaak emoties kijken. Een zorgvuldige afhandeling is in het belang van alle partijen, zowel van de klager als de organisatie.
In hoeverre is uw klachtencommissie in staat om op een gestructureerde en professionele wijze met klachten om te gaan? De Training Klachtencommissie van Jongkind Training & Coaching geeft deelnemers concrete handvatten, die direct toepasbaar zijn in de praktijk van uw klachtencommissie.

Jongkind Training & Coaching incompany maatwerk

Incompany training 'Klachtencommissie'

De incompany training 'Klachtencommissie' gaat in op de grote rol die de leden van de Klachtencommissie spelen in klantgerichtheid en het belang daarvan. De deelnemers leren hoe ze effectief reageren op emoties die bij klachten ontstaan. Ze doorlopen stap voor stap de verschillende fases van de klachtbehandeling. De leden hebben aan de hand van casuïstiek geoefend met het houden van een hoorzitting inclusief hoor en wederhoor.

Thema 'Klachtencommissie' individueel ontwikkelen?

Wanneer u (of een collega) zich individueel, in plaats van met collega's, wil ontwikkelen op het thema 'Klachtencommissie is een 1 op 1 training of coaching een effectief alternatief.

Competenties training 'Klachtencommissie'

In de training 'Klachtencommissie' ontwikkelen de deelnemers onder meer de competenties

  • Assertiviteit
  • Conflicthantering
  • Klantgerichtheid
  • Luisteren
  • Mondelinge vaardigheid
  • Optreden
  • Overtuigingskracht

Resultaat training 'Klachtencommissie'

Na de maatwerktraining 'Klachtencommissie' zijn de leden in staat om op een gestructureerde en professionele wijze met klachten om te gaan. Uw organisatie plukt daar zowel op korte als lange termijn de vruchten van.

Neem contact op voor:

Bekijk de andere trainingen binnen het thema 'Klantgericht' of ga naar het totale trainingsoverzicht.