Competentie Coachen

Definitie van de competentie Coachen TMA®: 

Medewerkers begeleiden en motiveren om hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzicht en probleemoplossend vermogen te vergroten.

Direct naar:

De competentie Coachen koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Coachen specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Coachen.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Coachen

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Coachen op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Coachen:

 • Beschikt over een goed zelfinzicht.
 • Onderkent de eigen positie als coach en de invloed hiervan op anderen.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Coachen:

 • Stimuleert en motiveert anderen om zelf met mogelijke oplossingen te komen.
 • Inventariseert en verheldert de problemen met de taakuitvoering van anderen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Coachen:

 • Draagt geen oplossingen aan, maar vergroot het probleemoplossend vermogen van anderen.
 • Maakt anderen het belang van een brede oriëntatie in de organisatie duidelijk en faciliteert hen hierbij.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Coachen:

 • Onderkent talenten van anderen.
 • Is behulpzaam bij het verkennen van de grenzen en mogelijkheden van een ander, ook al liggen die mogelijkheden buiten de eigen organisatie.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Coachen.

Meer informatie over de competentie Coachen

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Coachen naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Coachen naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Coachen op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Coachen met de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Coachen voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Coachen voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Coachen

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Coachen verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Coachen of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse