Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Wat is een Bedrijfsopvangteam (BOT)?

Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Wat is een Bedrijfsopvangteam (BOT)?

Antwoord:

Een Bedrijfsopvangteam (BOT) is een groep medewerkers die één op één opvang biedt aan collega’s die een schokkende of impactvolle gebeurtenis hebben meegemaakt, ze zijn hiervoor aanvullend opgeleid. De opvanggesprekken zijn vertrouwelijk. Doel van deze gesprekken is het voorkomen van verwerkingsingsproblematiek, die in het uiterste geval kan leiden tot een Post Traumatische Stress stoornis (PTSS). Het Bedrijfsopvangteam gaat uit van de eigen herstelmogelijkheden en veerkracht. Na een heftige gebeurtenis is een collega namelijk niet 'ziek', maar vertoont normale reacties na een abnormale situatie waaraan de collega is blootgesteld. 

Andere namen die veel gebruikt worden voor een Bedrijfopvangteam zijn: Nazorgteam, Team Collegiale Opvang of Ondersteuning (TCO), Collegiaal OpvangTeam (COT), Vangrailteam of het bieden van Peer support. In alle gevallen gaat het om collega's voor collega's na een heftige gebeurtenis.

Collegiale nazorg door BOT

De leden van het BOT hebben een speciale training Bedrijfsopvangteam gevolgd, een soort ‘EHBO-cursus’ voor collegiale opvang na heftige incidenten. De BOT-leden zijn geen traumaspecialisten. Ze hebben wel extra bagage om goede collegiale nazorg te bieden. Ze weten ook hoe en tijdig door te verwijzen bijvoorbeeld bij het vermoeden van PTSS (Posttraumatische Stressstoornis). In de tijd volgen de BOT-leden ook verdiepings- en opfristrainingen. Slachtoffers of gedupeerden ervaren een gesprek met een collega vaak als minder bedreigend, dan gelijk professionele hulpverlening. Kortom het BOT biedt laagdrempelige en toegankelijke zorg voor collega's bij schokkende gebeurtenissen.

"Collega's begrijpen vaak erg goed wat er in de persoon omgaat en kennen de situatie op de werkvloer ook uit eigen ervaring. En dat werkt laagdrempelig: 'Je hoeft niet eerst alles uit te leggen'."

Bedrijfsopvangteam in organisaties

U vindt het Bedrijfsopvangteam (BOT) terug in diverse organisaties waar medewerkers tijdens het uitoefenen van hun werk in aanraking komen met bijvoorbeeld dreiging, agressie, geweld, ongevallen, overlijden en/of rampen. Wanneer dit gebeurt kan er schade ontstaan die het sociale en persoonlijke leven van een medewerker aanzienlijk belast. Dit kan ook het gevolg zijn als een medewerker aan een opeenstapeling van meerdere (ingrijpende) incidenten is blootgesteld. Steeds meer organisaties realiseren zich dat collegiale opvang noodzakelijk is en richten daarvoor een Bedrijfsopvangteam op.

Klachten en uitval voorkomen 

Schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verminderde inzetbaarheid of zelfs uitval van medewerkers. Veel klachten zijn te voorkomen als er een gezonde werkcultuur in de organisatie is. Dit verkleint de kans op klachten en op negatieve consequenties. Een werkgever dient serieus en oprecht aandacht te hebben voor het goed afhandelen van schokkende en impactvolle gebeurtenissen. Denk daarbij aan protocollen, waarin onder meer acute en collegiale opvang praktisch geregeld is. Bovendien staan in de Arbowet regels om gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. Het organiseren van goede opvang en nazorg is daarbij een wezenlijk onderdeel.

Opleiding en training Bedrijfsopvangteams

Jongkind Training & Coaching ondersteunt organisaties bij het oprichten van Bedrijfsopvangteams en het regelen van acute opvang, intervisie en debriefing. Zo bieden wij verschillende trainingen naast de Training BedrijfsOpvangTeam (BOT-training) ook voor bestaande teams:

FAQ thema: Collegiale opvang en Bedrijfsopvangteam (BOT)

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Collegiale opvang en Bedrijfsopvangteam (BOT)'

FAQ

Dit antwoord is onderdeel van de meest gestelde vragen (FAQ). Blijft u met een vraag zitten of wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Terug naar het overzicht van veelgestelde vragen.

Meer informatie of interesse