Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Wat zijn schokkende gebeurtenissen?

Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Wat zijn schokkende gebeurtenissen?

Antwoord:

In onze trainingen over collegiale opvang en voor Bedrijfsopvangteams (BOT) staan we uitgebreid stil bij schokkende gebeurtenissen op het werk. Deze incidenten zijn de aanleiding voor de inzet van het BOT.

Maar wat zijn nu eigenlijk schokkende gebeurtenissen? Wat is zogenaamd BOT-waardig? Allereerst een verdeling in vier categorieën van impactvolle gebeurtenissen:

  1. Schokkende gebeurtenis: Een situatie die buiten het patroon van de normale ervaring valt en extreme angstgevoelens, afschuw en/of machteloosheid oproept.
  2. Ingrijpende gebeurtenis: Deze hoeft niet onverwacht te komen en roept verslagenheid, verdriet en/of boosheid op.
  3. Nare gebeurtenis: Een gebeurtenis zoals een slecht nieuws gesprek.
  4. Ongewenste gebeurtenis: Hieronder vallen discriminatie, pesten en obsceniteiten.

Drie aspecten die kenmerkend zijn wanneer u een schokkende situatie meemaakt en mogelijk tot een trauma kunnen leiden:

  1. U ervaart een sterk gevoel van machteloosheid. Hoe extremer u het gevoel heeft dat u geen controle meer kunt uitoefenen op het verloop van de gebeurtenis, hoe graag u dat ook zou willen, hoe meer emoties het incident bij u zal oproepen.
  2. U ervaart een acute ontwrichting van uw bestaan. Een directe of indirecte confrontatie met de dood, met ernstig menselijk lijden of aantasting van uw fysieke integriteit ondergraaft deze zekerheden van uw dagelijkse bestaan en uw gevoel van onkwetsbaarheid (‘zoiets overkomt mij niet’). U staat er in het normale leven bijna nooit bij stil dat u iets ernstigs zou kunnen overkomen. U verwacht rechtvaardig te worden behandeld en denkt controle te hebben over uw bestaan. Met andere woorden, we leven met de irreële overtuiging van macht en onkwetsbaarheid.
  3. U ervaart een zeer sterk gevoel van onbehagen. De gebeurtenis veroorzaakt pijn, verwarring en angst.

Ook een opeenstapeling van op zichzelf als minder schokkend ervaren incident kan opeens te veel worden, zeker wanneer die gebeurtenissen niet goed verwerkt zijn. Bij deze opeenstapeling horen ook eventuele schokkende ervaringen uit het privéleven, zoals een ernstige ziekte van een naaste of de dood van een dierbare. Kortom alle gebeurtenissen waarbij psychologische, fysieke en/of emotionele grenzen zijn overschreden, zijn BOT-waardig en komen dus in aanmerking voor collegiale opvang.

Het thema schokkendeen impactvolle gebeurtenissen komt terug in onze trainingen:

U krijgt tijdens deze trainingen ook uitleg over de verwerking en welke verwerkingstaken er na een schokkende gebeurtenis zijn? Wat kan er misgaan? Waaraan ziet u dat doorverwijzen naar professionele hulp verstandig is? 

FAQ thema: Collegiale opvang en Bedrijfsopvangteam (BOT)

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Collegiale opvang en Bedrijfsopvangteam (BOT)'

FAQ

Dit antwoord is onderdeel van de meest gestelde vragen (FAQ). Blijft u met een vraag zitten of wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Terug naar het overzicht van veelgestelde vragen.

Meer informatie of interesse