Competentie Aanpassingsvermogen

Definitie van de competentie Aanpassingsvermogen TMA®: 

Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen.

Direct naar:

De competentie Aanpassingsvermogen koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Aanpassingsvermogen specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Aanpassingsvermogen.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Aanpassingsvermogen

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Aanpassingsvermogen op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Aanpassingsvermogen:

 • Is bereid om eigen routines te veranderen.
 • Verwart aanpassingsvermogen niet met het opgeven van de eigen identiteit (en normen en waarden).

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Aanpassingsvermogen:

 • Gaat gemakkelijk om met andere normen en waarden.
 • Werkt effectief wanneer taken onverwacht veranderen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Aanpassingsvermogen:

 • Past de eigen gedragsstijl snel aan de andere cultuur in andere werkomgevingen.
 • Is in staat adequate werkrelaties op te bouwen en in stand te houden met klanten en collega's van verschillende etnische achtergronden, religies en karakters.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Aanpassingsvermogen:

 • Maakt zich vlot de gedragsregels en de attitude eigen die aansluiten bij een nieuwe positie in en buiten de organisatie.
 • Staat open voor een grote diversiteit aan normen, waarden en gedragsregels zonder het gevoel te hebben de eigen identiteit te verliezen.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Aanpassingsvermogen.

Meer informatie over de competentie Aanpassingsvermogen

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Aanpassingsvermogen naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Aanpassingsvermogen naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Aanpassingsvermogen op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Aanpassingsvermogen met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Aanpassingsvermogen voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Aanpassingsvermogen voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Aanpassingsvermogen

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Aanpassingsvermogen verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Aanpassingsvermogen of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse