web analytics

Competentie Leidinggeven

Definitie van de competentie Leidinggeven TMA®: Op een resultaatgerichte manier richting geven aan medewerkers; doelen formuleren en middelen faciliteren; voortgang bewaken en medewerkers corrigeren.

Bekijk: Hoe u de competentie Leidinggeven effectief ontwikkelt.

De competentie Leidinggeven koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Leidinggeven specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Leidinggeven.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Leidinggeven

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Leidinggeven op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Leidinggeven:

 • Sluit de stijl van leidinggeven aan bij het niveau en de bekwaamheid van de ander (stijl-flexibiliteit).
 • Vindt een goed evenwicht tussen een resultaat- en een mensgerichte stijl van leidinggeven.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Leidinggeven:

 • Geeft duidelijke aanwijzingen voor de uitvoering van het werk.
 • Schat de kwaliteiten van anderen goed in en benut deze.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Leidinggeven:

 • Moedigt medewerkers aan om buiten de grenzen van de eigen afdeling te kijken.
 • Vertaalt strategische doelen naar praktisch uitvoerbare activiteiten.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Leidinggeven:

 • Geeft richting en sturing aan teambesprekingen waarin tegengestelde belangen een rol spelen.
 • Stemt de loopbaanontwikkeling van de medewerkers af op de strategische doelen.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Leidinggeven.

Meer informatie over de competentie Leidinggeven

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Leidinggeven naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van gedrag bij Leidinggeven naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Leidinggeven op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Leidinggeven met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Leidinggeven voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Leidinggeven voor de coach of leidinggevende

Alle veelgebruikte competenties (meer dan 50) op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Leidinggeven

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Leidinggeven verwijzen wij u graag naar:

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Leidinggeven of bekijk de uitleg over competentiemanagement.