Competentie Leidinggeven

Definitie van de competentie Leidinggeven TMA®:

Op een resultaatgerichte manier richting geven aan medewerkers; doelen formuleren en middelen faciliteren; voortgang bewaken en medewerkers corrigeren.

Direct naar:

De competentie Leidinggeven koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Leidinggeven specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Leidinggeven.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Leidinggeven

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Leidinggeven op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Leidinggeven:

 • Sluit de stijl van leidinggeven aan bij het niveau en de bekwaamheid van de ander (stijl-flexibiliteit).
 • Vindt een goed evenwicht tussen een resultaat- en een mensgerichte stijl van leidinggeven.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Leidinggeven:

 • Geeft duidelijke aanwijzingen voor de uitvoering van het werk.
 • Schat de kwaliteiten van anderen goed in en benut deze.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Leidinggeven:

 • Moedigt medewerkers aan om buiten de grenzen van de eigen afdeling te kijken.
 • Vertaalt strategische doelen naar praktisch uitvoerbare activiteiten.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Leidinggeven:

 • Geeft richting en sturing aan teambesprekingen waarin tegengestelde belangen een rol spelen.
 • Stemt de loopbaanontwikkeling van de medewerkers af op de strategische doelen.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Leidinggeven.

Meer informatie over de competentie Leidinggeven

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Leidinggeven naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van gedrag bij Leidinggeven naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Leidinggeven op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Leidinggeven met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Leidinggeven voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Leidinggeven voor de coach of leidinggevende

Alle veelgebruikte competenties (meer dan 50) op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Leidinggeven

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Leidinggeven verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Leidinggeven of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse