Competentie Groepsgericht leidinggeven

Definitie van de competentie Groepsgericht leidinggeven TMA®:

Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden tussen groepsleden stimuleren om doelstellingen te bereiken.

Direct naar:

De competentie Groepsgericht leidinggeven koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Groepsgericht leidinggeven specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Groepsgericht leidinggeven.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Groepsgericht leidinggeven

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Groepsgericht leidinggeven op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Groepsgericht leidinggeven:

 • Benoemt de opgave waarvoor het team gesteld staat.
 • Geeft aan welke resultaten van het team verwacht worden.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Groepsgericht leidinggeven:

 • Onderkent en benut de verschillende kwaliteiten en talenten van de teamleden.
 • Stuurt bij wanneer blijkt dat er spanningen zijn of wanneer de resultaten niet gehaald dreigen te worden.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Groepsgericht leidinggeven:

 • Benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de teamleden om te komen tot goede prestaties.
 • Vergroot het probleemoplossend vermogen van het team door te stimuleren om met eigen oplossingen te komen voor gerezen problemen.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Groepsgericht leidinggeven:

 • Bespreekt strategische doelen, missie en visie met de teamleden en de strategische rol die de teamleden spelen in het inspireren van de lagere managementniveaus.
 • Spoort de teamleden aan om hun competenties en talenten in te zetten om de organisatiedoelen te realiseren.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Groepsgericht leidinggeven.

Meer informatie over de competentie Groepsgericht leidinggeven

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Groepsgericht leidinggeven naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Groepsgericht leidinggeven naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Groepsgericht leidinggeven op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Groepsgericht leidinggeven met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Groepsgericht leidinggeven voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Groepsgericht leidinggeven voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Groepsgericht leidinggeven

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Groepsgericht leidinggeven verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Groepsgericht leidinggeven of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse