Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Wat zijn drijfveren en talenten bij TMA?

Hieronder vindt u het antwoord op de vraag:

Wat zijn drijfveren en talenten bij TMA?

Antwoord:

In de Talenten Motivatie Analyse (TMA) wordt gesproken over drijfveren en talenten. Deze termen lichten we hieronder toe. 

Drijfveren

Bij de TMA-methode zijn drijfveren de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van personen.
We onderscheiden 22 drijfveren bij de TMA, enkele voorbeelden:

 • Stressbestendig & druk: de mate waarin de persoon tegen stress kan en behoefte heeft aan druk en spanning.
 • Afwisseling: de mate waarin de persoon behoefte heeft aan variatie en nieuwe ervaringen.
 • Sociale empathie: de mate waarin de persoon intrinsieke belangstelling en interesse heeft voor menselijke problemen en behoefte heeft het gedrag bij anderen te analyseren.
 • Confrontatie: de mate waarin de persoon behoefte heeft confronterend te reageren en (verbaal) grenzen aan te geven.
 • Verantwoording & leiderschap: de mate waarin de persoon behoefte heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen.
 • Pragmatisme: de mate waarin de persoon het van belang vindt dat zaken nuttig en praktisch zijn en daar zelf naar wil handelen.

Talenten

Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van de drijfveren.
Enkele voorbeelden van de 44 talenten bij TMA:

 • Assertief: komt graag ergens voor op, confronterend, bewaakt eigen grenzen, sneller geagiteerd. 
 • Autonoom: denkt vrij, handelt vanuit eigen kaders, sterke eigen mening, minder toegankelijk en transparant.
 • Leidend: is graag verantwoordelijk voor zaken, neemt het voortouw, neemt snel de zeggenschap over een team.
 • Probleemoplossend: beslist snel, initiatiefrijk, houdt vast aan besluiten.
 • Servicegericht: zeer hulpverlenend, filantropisch, wil faciliteren, verwacht van anderen minder verantwoordelijkheid.

Wilt u de TMA-instrumenten zelf ervaren, vraag dan een TMA persoonlijkheidsanalyse aan of lees meer over TMA in de uitgebreide uitleg.

FAQ thema: Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Talenten Motivatie Analyse (TMA)'

FAQ

Dit antwoord is onderdeel van de meest gestelde vragen (FAQ). Blijft u met een vraag zitten of wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Terug naar het overzicht van veel gestelde vragen.

Meer informatie of interesse