Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Wat is een competentie?

Hieronder vindt u het antwoord op de vraag:

Wat is een competentie?

Antwoord:

In de Talenten Motivatie Analyse (TMA) wordt gesproken over de ontwikkelbaarheid van competenties. Hiermee wordt bedoeld, hoe makkelijk bent u in staat om verschillende competenties te ontwikkelen? Maar eerst: wat is een competentie?

Een competentie is het vermogen om kennis, vaardigheden, houding en persoonskenmerken in te zetten om succesvol te functioneren. Daarbij is een competentie niet gelijk aan gedrag, maar uit zich dit wel in waarneembaar gedrag. Een overzicht van competenties treft u aan in het competentieoverzicht. Hierin staan 53 competenties beschreven.

Binnen de TMA-methodiek zijn competenties de gedragsvaardigheden die iemand bezit. In hoeverre iemand ze vertoont en ontwikkelt, wordt beïnvloed door de omgeving en door iemands talenten. De ontwikkeling van competenties wordt gestimuleerd of belemmerd door de omgeving waarin iemand zich bevindt. Daarnaast bepalen de talenten de aanleg die iemand heeft voor bepaalde competenties en daarmee ook de ontwikkelbaarheid ervan. En of het gedrag energie kost, neutraal is of energie geeft. De TMA persoonlijkheidsanalyse verschaft een overzichtelijk inzicht in de persoonlijke ontwikkelbaarheid van 45 competenties. 

Wilt u de TMA-instrumenten zelf ervaren, vraag dan een TMA persoonlijkheidsanalyse aan of lees meer over TMA in de uitgebreide uitleg.

FAQ thema: Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Talenten Motivatie Analyse (TMA)'

FAQ

Dit antwoord is onderdeel van de meest gestelde vragen (FAQ). Blijft u met een vraag zitten of wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Terug naar het overzicht van veel gestelde vragen.

Meer informatie of interesse