Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Hoe vul ik de TMA in?

Hieronder vindt u het antwoord op de vraag:

Hoe vul ik de TMA in?

Antwoord:

U bent uitgenodigd om de TMA persoonlijkheidsanalyse (Talenten Motivatie Analyse) in te vullen. De TMA staat online voor u klaar en u heeft de uitnodiging per e-mail ontvangen. U kunt deze nu thuis of op het werk invullen. Het is vooral belangrijk dat u de TMA ongestoord kunt maken.

U krijgt online 312 meerkeuzevragen. Gemiddeld duurt het invullen ongeveer 1 uur. Hoe lang u over het invullen doet, speelt geen rol bij de uitkomsten. Er bestaan geen 'foute' antwoorden.

De minimale consistentie score moet een 6 of hoger zijn (schaal 1-10). Hoe consistenter (niet willekeurig) u de TMA heeft ingevuld, hoe nauwkeuriger het beeld van de persoonlijkheid en hoe stelliger de uitspraken in uw TMA-rapport zijn. Het is daarom van belang dat u bij het invullen uw gedrag in de huidige/laatste werksituatie steeds voor ogen houdt. Op basis van uw antwoorden ontstaat er geheel automatisch een uitgebreid en objectief rapport over uw talenten, competenties en capaciteiten.

Het is een kwaliteitsvoorwaarde dat uw rapport altijd met u besproken en toegelicht wordt door een TMA-professional. Jongkind Training & Coaching is geaccrediteerd voor alle instrumenten uit de TMA-methode. Meer lezen over TMA: lees de uitgebreide uitleg.

Intakevragen

Naast de TMA persoonlijkheidsanalyse, zal u gevraagd worden de intakevragen te beantwoorden. Deze vragen zijn puur bedoeld als achtergrond bij uw coach-, loopbaan- of ontwikkelingsvraag voor de TMA-professional, die met u de uitkomsten bespreekt. 

Meer analyses

De TMA persoonlijkheidsanalyse kan uitgebreid worden met drie analyses:

1. Capaciteiten Analyses (CAPA)

2. Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA)

3. 360 graden-feedback analyse

1. Capaciteiten Analyses (CAPA)

• Bij deze analyse mag u pen en papier gebruiken
• Zorg ervoor dat u de analyse ongestoord kunt maken
• Duur: ongeveer 5 kwartier (let op: tijd speelt hierbij wel een rol)

De Capaciteiten Analyses zijn bedoeld voor personen met een leeftijd vanaf 16 jaar en een (afgeronde) mbo, hbo of universitaire opleiding. De analyses geven een breed beeld van het intellectuele niveau van de kandidaat. Het uitgangspunt van capaciteiten analyses is het bepalen van de cognitieve capaciteiten van een kandidaat teneinde een voorspelling te kunnen doen over de geschiktheid voor een bepaalde opleiding of functie.

2. Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA)

Zorg ervoor dat u de analyse ongestoord kunt maken 
• Duur: ongeveer 3 kwartier (tijd speelt geen rol)

De Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse gaat zowel uit van de matchingsbenadering waarbij uw interesse voor bepaalde beroepssectoren achterhaald wordt, als de interactionele benadering waarbij interesse voor activiteiten een grotere rol spelen. Met de BAIA wordt bepaald welke studie of beroep het best bij u past. In de test moet de kandidaat van 160 activiteiten aangeven of hij/zij dit al dan niet interessant vindt. In de BAIA wordt naast de werkomgeving ook de taakinhoud meegenomen: Iemand die graag in de technische sector werkt, zal misschien meer werktevredenheid ervaren in een organiserende functie, maar minder tevreden zijn in een verkopende functie. Hier gaat hier dus om één werkomgeving met verschillende taakinhouden. Het kan ook zo zijn dat iemand graag les wil geven. Deze persoon kan op een basisschool aan kinderen les geven, maar ook trainen in het bedrijfsleven. Dit is een voorbeeld van twee werkomgevingen en één werkinhoud.

3. 360 graden-feedback analyse

• Zorg ervoor dat u de analyse ongestoord kunt maken 
• Duur: ongeveer half uur (tijd speelt geen rol)

Deze analyse genereert feedback door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de betreffende medewerker. Denk daarbij aan directe collega's, leidinggevende, (interne) klanten, leveranciers en de beoordeelde persoon zelf. Het doel is een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie.

FAQ thema: Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Talenten Motivatie Analyse (TMA)'

FAQ

Dit antwoord is onderdeel van de meest gestelde vragen (FAQ). Blijft u met een vraag zitten of wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Terug naar het overzicht van veel gestelde vragen.

Meer informatie of interesse