Competentie Zelfontwikkeling

Definitie van de competentie Zelfontwikkeling TMA®:

Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zonodig verder te ontwikkelen.

Direct naar:

De competentie Zelfontwikkeling koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Zelfontwikkeling specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Zelfontwikkeling.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Zelfontwikkeling

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Zelfontwikkeling op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Zelfontwikkeling:

 • Evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou kunnen.
 • Laat blijken over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Zelfontwikkeling:

 • Kent de eigen sterke en zwakke punten.
 • Volgt trainingen of neemt deel aan activiteiten om zichzelf te ontwikkelen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Zelfontwikkeling:

 • Betrekt anderen in het leerproces; vraagt hen naar mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen.
 • Is bereid om te veranderen naar aanleiding van kritische feedback.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Zelfontwikkeling:

 • Schept ruimte voor persoonlijke ontwikkeling voor anderen door de juiste middelen ter beschikking te stellen.
 • Stelt budgetten en programma’s op voor persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Zelfontwikkeling.

Meer informatie over de competentie Zelfontwikkeling

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Zelfontwikkeling naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Zelfontwikkeling naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van andere competenties dan Zelfontwikkeling op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Zelfontwikkeling met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Zelfontwikkeling voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Zelfontwikkeling voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Zelfontwikkeling

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Zelfontwikkeling verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Zelfontwikkeling of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse