web analytics

Competentie Zelfontwikkeling

Definitie van de competentie Zelfontwikkeling TMA®: Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zonodig verder te ontwikkelen.

Direct naar:

De competentie Zelfontwikkeling koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Zelfontwikkeling specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Zelfontwikkeling.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Zelfontwikkeling

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Zelfontwikkeling op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Zelfontwikkeling:

 • Evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou kunnen.
 • Laat blijken over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Zelfontwikkeling:

 • Kent de eigen sterke en zwakke punten.
 • Volgt trainingen of neemt deel aan activiteiten om zichzelf te ontwikkelen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Zelfontwikkeling:

 • Betrekt anderen in het leerproces; vraagt hen naar mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen.
 • Is bereid om te veranderen naar aanleiding van kritische feedback.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Zelfontwikkeling:

 • Schept ruimte voor persoonlijke ontwikkeling voor anderen door de juiste middelen ter beschikking te stellen.
 • Stelt budgetten en programma’s op voor persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Zelfontwikkeling.

Meer informatie over de competentie Zelfontwikkeling

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Zelfontwikkeling naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

 • nog meer voorbeelden van Zelfontwikkeling naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van andere competenties dan Zelfontwikkeling op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Zelfontwikkeling met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Zelfontwikkeling voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Zelfontwikkeling voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Zelfontwikkeling

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Zelfontwikkeling verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Zelfontwikkeling of bekijk de uitleg over competentiemanagement.