Competentie Vasthoudendheid

Definitie van de competentie Vasthoudendheid TMA®:

Volhardend zijn en bij tegenslag vasthouden aan de ingezette koers.

Direct naar:

De competentie Vasthoudendheid koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Vasthoudendheid specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Vasthoudendheid.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Vasthoudendheid

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Vasthoudendheid op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Vasthoudendheid:

 • Geeft niet snel op wanneer zich problemen voordoen.
 • Maakt een juiste inschatting wanneer vast te houden en wanneer dit niet meer realistisch is.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Vasthoudendheid:

 • Blijft geloven in de eigen aanpak, ook al is deze niet direct succesvol.
 • Houdt vast aan de eigen mening, ook wanneer anderen het hier niet mee eens zijn.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Vasthoudendheid:

 • Laat zich bij kritiek of tegenwerking niet uit evenwicht brengen.
 • Maakt een juiste inschatting wanneer het niet meer realistisch is om vast te blijven houden aan de eigen mening of voorstellen.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Vasthoudendheid:

 • Houdt vast aan een eenmaal uitgezette strategische koers op langere termijn.
 • Is niet geneigd om onder druk van anderen de koers of plannen te wijzigen, ook al lijken deze op het eerste gezicht succesvoller dan de eigen koers.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Vasthoudendheid.

Meer informatie over de competentie Vasthoudendheid

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Vasthoudendheid naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Vasthoudendheid naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Vasthoudendheid op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Vasthoudendheid met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Vasthoudendheid voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Vasthoudendheid voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Vasthoudendheid

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Vasthoudendheid verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Vasthoudendheid of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse