Competentie Resultaatgerichtheid

Definitie van de competentie Resultaatgerichtheid TMA®:

Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

Direct naar:

De competentie Resultaatgerichtheid koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Resultaatgerichtheid specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Resultaatgerichtheid.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Resultaatgerichtheid

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Resultaatgerichtheid op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Resultaatgerichtheid:

 • Committeert zich aan objectief controleerbare doelstellingen.
 • Stuurt gericht op het behalen van resultaten.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Resultaatgerichtheid:

 • Formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet resultaat (meetbaar resultaat, voorzien van een deadline).
 • Komt met alternatieven wanneer een bepaalde actie niet tot het beoogde resultaat heeft geleid.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Resultaatgerichtheid:

 • Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven indien geconfronteerd met hindernissen en tegenslagen.
 • Mobiliseert mensen en middelen, ook wanneer anderen hiertoe eerst overtuigd moeten worden.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Resultaatgerichtheid:

 • Communiceert op regelmatige basis met alle betrokkenen over de stand van zaken.
 • Formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van anderen of van de afdeling.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Resultaatgerichtheid.

Meer informatie over de competentie Resultaatgerichtheid

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Resultaatgerichtheid naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Resultaatgerichtheid naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Resultaatgerichtheid op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Resultaatgerichtheid met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Resultaatgerichtheid voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Resultaatgerichtheid voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Resultaatgerichtheid

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Resultaatgerichtheid verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Resultaatgerichtheid of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse