Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Welke subsidies, belastingvoordelen en vergoedingen bij training en scholing?

Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Welke subsidies, belastingvoordelen en vergoedingen zijn mogelijk bij training en scholing?

Antwoord:

De kosten voor training, coaching of opleiding hoeft u in diverse gevallen niet (geheel) zelf te betalen. Zo zijn scholingskosten vaak aftrekbaar van de belasting en soms komt u zelfs in aanmerking voor vergoeding, tegemoetkoming of subsidie. De voorwaarden voor subsidie en belastingvoordelen zijn helaas onderhevig aan verandering. Wij adviseren u daarom altijd de websites van de betreffende organisaties te raadplegen voor de actuele onderstaande regelingen en voorwaarden. Jongkind Training & Coaching ondersteunt u bijvoorbeeld met getekende presentielijst voor subsidie of tegemoetkoming eventueel op maat gemaakt. We hebben de verschillende regelingen voor u op een rijtje gezet:

€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen

De rijksoverheid stelt €50 miljoen subsidie beschikbaar voor het midden en kleinbedrijf (MKB). Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. U kunt uw subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees meer over deze subsidie.

Lid van een brancheorganisatie? Bekijk de financiële tegemoetkomingen

Verschillende brancheorganisaties in Nederland leveren subsidies en financiële bijdragen voor scholing en ontwikkeling van personeel. Als lid kunt u daarvoor terecht bij het betreffende Opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O fonds). Dit fonds regelt vaak ook de aanvraag van subsidies bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Een voorbeeld: Financiële tegemoetkoming voor training installatiebranche (OTIB).

ESF (Europees Sociaal Fonds) training en opleiding

Om de flexibiliteit van de Europese beroepsbevolking te stimuleren, steunt het ESF projecten in de EU-lidstaten die:

  • Werknemers opleiden om werkloosheid te voorkomen en erop te anticiperen;
  • Steun bieden aan carrière- en persoonlijke begeleiding die personen aanmoedigt om hun carrière actief te sturen;
  • Steun bieden aan programma's voor outplacement en werknemersmobiliteit die werknemers aanmoedigen om zich te verplaatsen door de regio's, of zelfs door de hele Europese Unie, naar plaatsen waar vraag is naar hun vaardigheden;
  • Zorgen voor verbetering van de toegang tot opleiding, met name voor lagergeschoolde en oudere werknemers;
  • Bijdragen tot het identificeren van beroepen en vaardigheden waar in de toekomst behoefte aan zal zijn.

Trainingen en/of opleidingen die hieraan voldoen, kunnen tot 40% vergoed worden door het ESF. De vergoeding geldt alleen als uw opleidingsinstituut aan de eisen van de ESF voldoet. Jongkind Training & Coaching voldoet aan deze eisen. Wanneer u denkt dat uw training of opleiding in aanmerking komt voor ESF-subsidie, kunt u dit zelf aanvragen bij uw branchevereniging.

Belastingdienst; scholingskosten zijn aftrekbaar

In veel gevallen zijn kosten voor scholing aftrekbaar van de belasting. Voor zowel werkgever als voor particulieren kan dit een flinke korting op een training opleveren.
Voorwaarden aftrek studiekosten werkgever: Voor de werkgever geldt dat de studie of opleiding van de werknemer gericht moet zijn op zijn of haar huidige of toekomstige baan. De vergoeding die een werknemer hiervoor ontvangt vanuit het bedrijf valt niet onder het loon, daarom zijn deze uitgaven voor het bedrijf aftrekbaar. Een andere voorwaarde voor het krijgen van aftrek is dat de vergoeding toegezegd moet zijn in het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Voorwaarden aftrek studiekosten particulieren: De studie of opleiding moet gericht zijn op uw huidige of toekomstige beroep, u (of uw fiscaal partner) betaalt de studiekosten (en bijvoorbeeld boeken) en er sprake is van een leertraject. De exacte regels hiervoor kunnen elk jaar veranderen.

STAP-budget per maart 2022 update

Update: Werknemers en werkzoekenden kunnen studiekosten niet meer aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe subsidie: Het STAP-budget. De afkorting STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Vanaf 1 maart 2022 kunt u maximaal € 1.000,- budget aanvragen bij het UWV. Ondernemers en mensen met inkomsten uit overig werk kunnen zakelijke studiekosten overigens blijven aftrekken van hun winst.

Actuele voorwaarden en de regels leest u op de website van de Belastingdienst. Uw P&O of HR-afdeling kan u hierover verder voorlichten en/of doorverwijzen.

Bekijk ook: Wanneer gebruik maken van het STAP-budget of juist beter bewaren?

Provinciale regelingen, subsidies vanuit UWV of gemeenten voor opleiding en training

Om vestiging van nieuwe organisaties in de regio te stimuleren, zijn er diverse provinciale subsidiemogelijkheden. Subsidiëring van scholing hoort hier vaak ook bij. Kijk op de website van uw provincie voor meer informatie over dit onderwerp of op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Individueel Loopbaanbudget (ILB) in combinatie met coaching

In sommige CAO's of brancheorganisaties is er een individueel loopbaanbudget of ILB voor medewerkers beschikbaar. Jongkind Training & Coaching heeft een verlengde ILB-actie voor de Talenten Motivatie Analyse (TMA) inclusief 2 uur coaching. Lees meer over onze 'Individueel loopbaanbudget ILB-actie'.  

FAQ thema: Acties en aanbiedingen

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Acties en aanbiedingen'

FAQ thema: Geschikte training / coaching / troaching / workshop uitzoeken

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Geschikte training / coaching / troaching / workshop uitzoeken'

FAQ

Dit antwoord is onderdeel van de meest gestelde vragen (FAQ). Blijft u met een vraag zitten of wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Terug naar het overzicht van veelgestelde vragen.

Meer informatie of interesse