Competentie Ontwikkelen van medewerkers

Definitie van de competentie Ontwikkelen van medewerkers TMA®:

De sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden van medewerkers inventariseren en analyseren; hun talenten onderkennen en hun ontwikkelingsbehoeften vaststellen; ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Direct naar:

De competentie Ontwikkelen van medewerkers koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Ontwikkelen van medewerkers specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Ontwikkelen van medewerkers.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Ontwikkelen van medewerkers

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Ontwikkelen van medewerkers op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Ontwikkelen van medewerkers:

 • Onderkent competenties en talenten van anderen.
 • Plaatst zichzelf niet op de voorgrond.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Ontwikkelen van medewerkers:

 • Bespreekt ontwikkelingsbehoeften tijdens functioneringsgesprekken en draagt daarbij zorg voor passende begeleiding, coaching en/of training.
 • Geeft anderen inzicht in de eigen sterke en zwakke punten en in hun ontwikkelingspotentieel.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Ontwikkelen van medewerkers:

 • Laat anderen zelf persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) opstellen.
 • Inventariseert aanwezige talenten en kwaliteiten van anderen.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Ontwikkelen van medewerkers:

 • Weet de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers in overeenstemming te brengen met de strategie van de organisatie.
 • Zet management development trajecten in gang.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Ontwikkelen van medewerkers.

Meer informatie over de competentie Ontwikkelen van medewerkers

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Ontwikkelen van medewerkers naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van gedrag bij Ontwikkelen van medewerkers naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Ontwikkelen van medewerkers op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Ontwikkelen van medewerkers met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Ontwikkelen van medewerkers voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Ontwikkelen van medewerkers voor de coach of leidinggevende

Alle veelgebruikte competenties (meer dan 50) op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Ontwikkelen van medewerkers

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Ontwikkelen van medewerkers verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Ontwikkelen van medewerkers of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse