web analytics

Competentie Verantwoordelijkheid

Definitie van de competentie Verantwoordelijkheid TMA®: Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega’s en de organisatie.

Direct naar:

De competentie Verantwoordelijkheid koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Verantwoordelijkheid specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Verantwoordelijkheid.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Verantwoordelijkheid

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Verantwoordelijkheid op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Verantwoordelijkheid:

 • Houdt zich aan deadlines en afspraken.
 • Is transparant als hij fouten of problemen voorziet.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Verantwoordelijkheid:

 • Blijft effectief werken terwijl de kwaliteitseisen niet uit het oog worden verloren.
 • Communiceert helder richting belanghebbenden als deadlines en afspraken niet kunnen worden nagekomen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Verantwoordelijkheid:

 • Handelt in overeenstemming met de organisatie- en kwaliteitseisen.
 • Zorgt dat collega’s voor elkaar in de bres springen als er fouten worden gemaakt.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Verantwoordelijkheid:

 • Neemt persoonlijk verantwoordelijkheid voor het handelen van zichzelf, de afdeling en de hele organisatie.
 • Is een rolmodel voor anderen qua betrouwbaarheid en integriteit.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Verantwoordelijkheid.

Meer informatie over de competentie Verantwoordelijkheid

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Verantwoordelijkheid naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

 • nog meer voorbeelden van Verantwoordelijkheid naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Verantwoordelijkheid op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Verantwoordelijkheid met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Verantwoordelijkheid voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Verantwoordelijkheid voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Verantwoordelijkheid

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Verantwoordelijkheid verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Verantwoordelijkheid of bekijk de uitleg over competentiemanagement.