Competentie Stressbestendigheid

Definitie van de competentie Stressbestendigheid TMA®:

Effectief gedrag vertonen bij druk en stressvolle situaties.

Direct naar:

De competentie Stressbestendigheid koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Stressbestendigheid specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Stressbestendigheid.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Stressbestendigheid

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Stressbestendigheid op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Stressbestendigheid:

 • Onderkent welke stressfactoren zelf te kunnen hanteren.
 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Stressbestendigheid:

 • Blijft rustig wanneer de voortgang van het werk belemmerd wordt en deadlines niet gehaald dreigen te worden.
 • Presteert beter onder tijdsdruk en ziet deze als uitdaging.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Stressbestendigheid:

 • Benadert tegenvallers objectief en rationeel en stelt hierop nieuwe doelen en prioriteiten.
 • Is realistisch in wat wel en niet gepresteerd kan worden binnen een bepaalde termijn, durft ‘nee’ te zeggen wanneer een en ander niet haalbaar is.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Stressbestendigheid:

 • Heeft zitting in besturen en commissies die van nut kunnen zijn voor de eigen organisatie of voor de eigen carrière.
 • Is goed geïnformeerd over een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen en gebruikt deze kennis om gemakkelijk een gesprek aan te gaan met personen die van belang zijn voor de organisatie.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Stressbestendigheid.

Meer informatie over de competentie Stressbestendigheid

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Stressbestendigheid naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van gedrag bij Stressbestendigheid naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Stressbestendigheid op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Stressbestendigheid met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Stressbestendigheid voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Stressbestendigheid voor de coach of leidinggevende

Alle veelgebruikte competenties (meer dan 50) op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Stressbestendigheid

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Stressbestendigheid verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Stressbestendigheid of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse