Competentie Ondernemerschap

Definitie van de competentie Ondernemerschap TMA®:

Kansen en mogelijkheden signaleren voor bestaande en nieuwe diensten en producten; daar vervolgens naar handelen.

Direct naar:

De competentie Ondernemerschap koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Ondernemerschap specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Ondernemerschap.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Ondernemerschap

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Ondernemerschap op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Ondernemerschap:

 • Heeft niet veel steun van anderen nodig.
 • Weet op het juiste moment ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Ondernemerschap:

 • Praat in termen van mogelijkheden en niet in termen van belemmeringen.
 • Ziet kansen om klanten te interesseren voor nieuwe producten en diensten en handelt hiernaar.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Ondernemerschap:

 • Gebruikt ongebruikelijke en vernieuwende mogelijkheden om de eigen diensten onder de aandacht te brengen.
 • Signaleert knelpunten in de dienstverlening en organisatie van de klanten en benut deze om een relevant aanbod te doen.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Ondernemerschap:

 • Genereert ideeën omtrent de toekomst van de organisatie en haar dienstenaanbod op middellange en langere termijn en weet deze om te zetten in concrete strategieën en doelen.
 • Mijdt risicovolle beslissingen niet, ook wanneer niet alle aspecten en feiten bekend zijn.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Ondernemerschap.

Meer informatie over de competentie Ondernemerschap

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Ondernemerschap naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Ondernemerschap naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Ondernemerschap op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Ondernemerschap met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Ondernemerschap voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Ondernemerschap voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Ondernemerschap

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Ondernemerschap verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Ondernemerschap of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse