Competentie Inlevingsvermogen

Definitie van de competentie Inlevingsvermogen TMA®:

Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

Direct naar:

De competentie Inlevingsvermogen koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Inlevingsvermogen specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Inlevingsvermogen.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Inlevingsvermogen

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Inlevingsvermogen op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Inlevingsvermogen:

 • Beschikt over een sociale antenne.
 • Heeft aandacht voor de ander en diens gedrag (in woord en daad).

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Inlevingsvermogen:

 • Geeft gevoelens van anderen in eigen woorden weer om zo de ander het gevoel te geven dat deze gevoelens niet alleen gehoord maar ook begrepen zijn.
 • Is zich bewust van negatieve reacties van anderen op het eigen gedrag.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Inlevingsvermogen:

 • Anticipeert op mogelijke reacties van eigen gedrag, handelingen en opmerkingen.
 • Maakt vermoede onvrede en onuitgesproken gevoelens bespreekbaar door deze te benoemen.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Inlevingsvermogen:

 • Brengt kritische zaken en delicate kwesties zodanig naar voren dat rekening wordt gehouden met de gevoelens van anderen.
 • Staat open voor een diversiteit aan normen, waarden, culturen en omgangsregels en handelt hiernaar.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Inlevingsvermogen.

Meer informatie over de competentie Inlevingsvermogen

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Inlevingsvermogen naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Inlevingsvermogen naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Inlevingsvermogen op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Inlevingsvermogen met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Inlevingsvermogen voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Inlevingsvermogen voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Inlevingsvermogen

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Inlevingsvermogen verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Inlevingsvermogen of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse