web analytics

Competentie Samenwerken

Definitie van de competentie Samenwerken TMA®: Op effectieve wijze (mee) werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

Bekijk: Hoe u de competentie Samenwerken effectief ontwikkelt.

De competentie Samenwerken koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Samenwerken specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Samenwerken.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Samenwerken

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Samenwerken op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Samenwerken:

 • Heeft inzicht in de eigen voorkeur voor bepaalde teamrollen.
 • Kan persoonlijk belang ondergeschikt maken aan groepsbelang.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Samenwerken:

 • Deelt kennis en ervaring met anderen.
 • Staat open voor de meningen en ideeën van anderen in de groep of het team.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Samenwerken:

 • Laat anderen inzien dat hun bijdrage noodzakelijk is om het gewenste resultaat te bereiken.
 • Overlegt plannen en ideeën met anderen en nodigt hen uit om een bijdrage te leveren.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Samenwerken:

 • Communiceert niet in wij-/zij-termen, maar in termen van win-win.
 • Ziet de mogelijkheden om met andere organisaties gezamenlijke projecten op te zetten.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Samenwerken.

Meer informatie over de competentie Samenwerken

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Samenwerken naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van gedrag bij Samenwerken naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Samenwerken op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Samenwerken met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Samenwerken voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Samenwerken voor de coach of leidinggevende

Alle veelgebruikte competenties (meer dan 50) op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Samenwerken

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Samenwerken verwijzen wij u graag naar:

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Samenwerken of bekijk de uitleg over competentiemanagement.