Competentie Durf

Definitie van de competentie Durf TMA®:

Risico’s nemen om er (op termijn) voordeel mee te behalen.

Direct naar:

De competentie Durf koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Durf specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Durf.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Durf

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Durf op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Durf:

 • Maakt onderscheid tussen durf en bravoure.
 • Heeft zicht op de reikwijdte van het risico dat genomen wordt.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Durf:

 • Handelt bij problemen, indien nodig, ook buiten de kaders om ze op te lossen.
 • Kiest voor een aanpak waarmee nog geen ervaring is opgedaan.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Durf:

 • Biedt diensten of producten aan die nog niet eerder geleverd zijn.
 • Kiest eerder voor een veelbelovend plan waarvan de risico’s niet geheel te overzien zijn dan voor een middelmatig plan dat volledige zekerheid biedt.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Durf:

 • Durft te investeren in potentiële partnerships die een afbreukrisico met zich meebrengen maar voordelen kunnen opleveren voor de eigen organisatie.
 • Neemt beslissingen die het imago van de gehele organisatie grondig kunnen veranderen.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Durf.

Meer informatie over de competentie Durf

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Durf naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Durf naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Durf op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Durf met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Durf voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Durf voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Durf

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Durf verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Durf of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse