Onderzoek CBS: Welke beroepen zijn emotioneel het zwaarst?

Trainingen Coaching, collegiale opvang en bedrijfsopvangteam BOT

Jongkind Training & Coaching verzorgt naast trainingen & workshops voor 'Bedrijfsopvangteams' (BOT, collegiaal opvang team (COT) en groepsdebriefing) en leidinggevenden/P&O in Training Opvang na een heftige gebeurtenis of 'Coaching & opvang', ook opfris- en verdiepingstrainingen.

"Van alle beroepsgroepen zeggen psychologen, artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers het vaakst dat ze hun baan emotioneel veeleisend vinden. Ook agenten, brandweerlieden, leerkrachten en docenten noemen hun werk vaak emotioneel zwaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat onderzocht. Het onderzoek, onder duizenden werknemers, is gedaan in 2018.

Emotionele impact en verzuim

Ruim de helft van de psychologen en sociologen geeft aan dat het werk veel van hen vergt, het meest van alle beroepsgroepen. Onder maatschappelijk werkers en gespecialiseerd verpleegkundigen is dat aandeel bijna net zo hoog. Volgens de onderzoekers speelt de emotionele impact van het werk een rol bij gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Uit eerder onderzoek bleek al dat het verzuim het grootst is bij beroepsgroepen in de gezondheids- en welzijnszorg." Bron NOS

Nader onderzocht Emotionele betrokkenheid

Zie ook onderstaande tabel: Emotioneel betrokken bij werk, 2018; de top 10 beroepsgroepen ten opzichte van het percentage werknemers dat zegt emotioneel betrokken te zijn bij het werk.

Emotioneel betrokken bij werk onderzoek 2018 CBSEmotionele betrokkenheid

Behalve naar de emotionele belasting keken de onderzoekers van het CBS ook naar de emotionele betrokkenheid bij het werk. Die wordt het grootst ervaren onder docenten op verschillende niveaus. Een andere opvallende groep die wij regelmatig trainen zijn maatschappelijk/sociaal werkers enerzijds en groeps- en woonbegeleiders anderzijds. Directeuren, artsen leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten maken de top 10 compleet.

Training Bedrijfsopvang Team (BOT) en Coaching & Opvang

Jongkind Training & Coaching verzorgt in deze sectoren naast trainingen & workshops voor 'Bedrijfsopvangteams' (BOT, collegiaal opvang team (COT) en groepsdebriefing) en leidinggevenden/P&O in Opvang na een heftige gebeurtenis of 'Coaching & opvang', ook opfris- en verdiepingstrainingen. Wilt u weten hoe wij uw organisatie hierin ondersteunen, neemt u dan contact op of bekijk ons aanbod Agressie en Bedrijfsopvang.

Meer informatie of interesse