Meer aandacht werkgevers voor bestrijden agressie

Overheidsdiensten en bedrijven zijn zich bewuster van de noodzaak om hun werknemers te beschermen tegen agressie en geweld. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW. De inspectie controleerde tussen 2010 en 2012 onder andere bij het openbaar vervoer, gevangenissen, gemeentelijke loketten, horeca en tankstations.

Schreeuwen en dreigen bij uitvoeringsinstanties

Bij gemeenten, sociale diensten en uitkeringsorganisatie UWV hebben werknemers regelmatig last van schreeuwende, dreigende en scheldende klanten. De inspectie voerde in deze sector 223 inspecties uit, waaruit bleek dat 67 procent van de bezochte locaties te weinig maatregelen had getroffen om het gescheld en getier tegen te gaan. Toch is dat al beter dan in 2006, toen deze organisaties nog praktisch niets hadden gedaan. Nu moeten vooral nog aanvullende maatregelen worden ingevoerd, zoals voorlichting en registratie van incidenten. De betrokken instanties zijn daar hard mee bezig. De Inspectie gaat er in oktober opnieuw op controleren.

Openbaar Vervoer

Ook in het openbaar vervoer is het risico van agressieve klanten hoog. Toch doen de openbaarvervoerbedrijven het nu over het algemeen goed. Van de 11 in 2011 geïnspecteerde bedrijven hadden er inmiddels 9 maatregelen genomen om agressie tegen te gaan. Bron website Rijksoverheid

Trainingen 'Agressie en Bedrijfsopvang'

Jongkind Training & Coaching verzorgt trainingen & workshops 'Omgaan met agressie', trainingen voor het 'Bedrijfsopvangteam' en leidinggevenden in Training Opvang na een heftige gebeurtenis of 'Coaching & opvang'.

Wilt u advies hoe u effectiever gedrag realiseert voor uzelf en/of anderen? Neemt u dan contact op of bekijk het aanbod.

Meer informatie of interesse