Jeugdbeschermers ervaren steeds meer agressie van ouders

Trainingen omgaan met agressie en bedrijfsopvangteam Naast trainingen en workshops 'Omgaan met agressie' verzorgen wij trainingen voor (nieuwe)  'Bedrijfsopvangteams' en leidinggevenden/P&O in Opvang na een heftige gebeurtenis of ' Coaching & opvang'.

In Nederland staan ruim 20.000 kinderen onder toezicht van jeugdbeschermingsinstanties. Meer dan de helft van deze kinderen is uit huis geplaatst. Vaders en moeders intimideren en vallen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of jeugdbeschermingsinstanties regelmatig lastig. Vaak omdat ze boos zijn. Scheldpartijen, intimidatie en geweld tegen Gezinsmanagers bij de Jeugdbescherming vormen steeds minder vaak een uitzondering. Soms is het gevaar zelfs zo groot, dat ze hun werk (tijdelijk) niet meer durven te doen. 

Gezinsmanager Jeugdbescherming vertelt haar ervaring met agressie 

Een gezinsmanager van Jeugdbescherming Regio Amsterdam vertelt over haar ervaringen met agressie en intimidatie door boze ouders.

Een hersenschudding, een gescheurde oogkas, overal blauwe plekken. Uit het niets werd ze "lens geslagen' door een boze moeder, vertelt Erica Schriek (48) van de Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Ze kende deze cliënt al jaren, een vrouw met psychiatrische problemen. Haar kind was als baby al uit huis geplaatst. Ze ging langs om te kijken of er weer contact mogelijk was tussen moeder en kind.

Problemen verwachtte Erica dan ook niet. Toch ging de vrouw tijdens het gesprek onverwacht door het lint. "Ze schreeuwde: 'Jullie zijn klerelijers, jij en je organisatie!' Ze vloog over tafel en begon op me in te beuken. Na een aantal klappen lukte het de gang op te vluchten en heb ik onder een bureau geschuild tot de politie er was."

'Ik had een gescheurde oogkas en een hersenschudding'
Een agent spoorde haar aan om aangifte te doen, iets waar ze op dat moment helemaal niet aan dacht. Hij vroeg: 'Je bent toch niet bij de jeugdbescherming gegaan om je in elkaar te laten slaan?' De volgende dag was ik helemaal bont en blauw en heb ik samen met mijn leidinggevende aangifte gedaan.

De impact van de mishandeling was vooral groot op Erica’s gezin. Haar jonge kinderen werden angstig; kennelijk liep hun moeder gevaar als ze ging werken. Dat was het moment dat Erica besloot te stoppen. Bron NOS (30 december 2016)

Veel klachten voorkomen

Goede opvang na heftige incidenten voorkomt veel langdurige klachten. Erkenning en vooral ook steun na een incident is daarbij van groot belang. Je verhaal kwijt kunnen en hulp bij praktische zaken. Zeker in de eerste periode als je nog uit balans bent. Naast de rol van de leidinggevende en P&O zien steeds meer organisaties ook het belang in van collegiale opvang. De tijd dat alleen de brandweer aan bedrijfsopvang doet ligt gelukkig alweer een tijd achter ons. Deze organisaties richten een bedrijfsopvangteam (BOT) of een collegiaal opvangteam (COT) op, om medewerkers die slachtoffer zijn van agressie en geweld laagdrempelig en collegiaal te ondersteunen.

Training Bedrijfsopvang Team (BOT) en Coaching & Opvang

Jongkind Training & Coaching verzorgt naast trainingen & workshops 'Omgaan met agressie', ook specifiek trainingen voor nieuwe en bestaande 'Bedrijfsopvangteams' (BOT en COT) en leidinggevenden/P&O in Opvang na een heftige gebeurtenis of 'Coaching & opvang'. Wilt u weten hoe wij uw organisatie hierin ondersteunen, neemt u dan contact op of bekijk ons aanbod Agressie en Bedrijfsopvang.

Meer informatie of interesse