TMA teamdagen bij de Jeugdbescherming

TMA Teamdagen bij de Jeugdbescherming

Projectomschrijving TMA-teamdagen

  • Na akkoord op de offerte half september 2017 was er slechts 3 maanden de tijd om de uitvoering van het project af te ronden.
  • Na afstemming van het project hebben wij 4 kick off meetings georganiseerd voor de medewerkers.
  • Parallel hebben ruim 425 medewerkers de TMA-persoonlijkheidsanalyses ingevuld gevolgd door een individueel talentgesprek met een TMA consultant over talenten en motieven
  • Dit resulteerde samen met de team-analyses en schriftelijke intake voor elke medewerker in 50 TMA-teamdagen. Tijdens deze dag begeleid door een ervaren trainer ontstond meer teaminzicht met als doel meer (team-)stabiliteit, plezier, minder uitval en een verhoging van het werkvermogen.

Met meer dan 425 TMA persoonlijkheids-analyses en 50 TMA-teamdagen kregen alle medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam inzicht in elkaars potentie en drijfveren. Hiermee hielpen wij hun talent meer te benutten (zie Casus beschrijving).

Wat waren de ervaringen van dit project bij de Jeugdbescherming? Dat vroegen wij aan P&O Adviseur Vicky Loeber en Projectleider Talentmanagement Silvana Bos. 

Hoe bent u met Jongkind Training & Coaching in contact gekomen? 

Vicky Loeber: ‘We hadden goede ervaringen met de Talenten Motivatie Analyse (TMA) en zochten een bureau dat in korte tijd een grote opdracht van 50 TMA-teamworkshops kon uitvoeren en begeleiden. Via internet kwamen wij op het spoor van Jongkind Training & Coaching. Wij kenden dit bureau nog niet, maar een nieuw bedrijf leek ons verfrissend.’

Wat viel u op in de benaderingswijze?

Vicky Loeber: ‘De inhoud van de offerte was erg doeltreffend. Martijn Jongkind begreep onze behoefte, vatte goed samen waar het om ging en pakte snel door.  Wij waren wel benieuwd naar zijn ervaring met soortgelijke organisaties in de (Jeugd)zorg en dit soort grote opdrachten.’

Hoe is dit uiteindelijk verlopen?

Silvana Bos: ‘Ik merk op dat Martijn goed luistert en openheid creëert. Ook heeft hij een eigen idee van wat hij wil met zo’n teamdag. Dat werd goed opgepakt.’
Vicky Loeber: ‘De samenwerking met Martijn Jongkind hebben we als heel prettig ervaren. Dat geldt ook geldt voor de consultants en trainers die hij inhuurde. Zij speelden goed in op de groepsdynamiek en gingen daar met veel respect en integriteit mee om.’


Casus Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Jeugdbescherming is een gecertificeerde instelling met als missie Ieder Kind Veilig. Centraal staat de bescherming en blijvende veiligheid van kinderen in de knel.

Om medewerkers langer te binden en boeien, biedt Jeugdbescherming een inspirerende, vitale werkomgeving waarbinnen ruimte is voor talentontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.

De TMA-teamdagen sluiten goed aan bij het project talentmanagement en het thema stabiele teams. Jeugdbescherming wil een ieder de kans geven om zijn/haar talenten optimaal te benutten en teams faciliteren om meer inzicht te krijgen in elkaars talenten. Op die manier draagt het project bij aan een gezonde werkbalans en goede inzetbaarheid van alle medewerkers.

Het verzuim en verloop onder gezinsmanagers is hiermee fors gedaald en het inwerktraject voor nieuwe trainee gezinsmanagers verbeterd.

Opdrachtgever: Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Hoofdaannemer: Jongkind Training & Coaching in samenwerking met Met David BV en trainers Eugene Klerkx, Teuno Klijn en Martijn Jongkind.


Jeugdbescherming Regio Amsterdam bedankt!

Jongkind Training & Coaching bedankt de Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor de prettige samenwerking. Wilt u meer weten wat Jongkind Training & Coaching voor u en uw organisatie kan betekenen? Bekijk ons aanbod of neem contact met ons op.

Meer informatie of interesse