Agenten met trauma moeten meteen hulp krijgen van werkgever

Trainingen Coaching, collegiale opvang en bedrijfsopvangteam BOT

Jongkind Training & Coaching verzorgt naast trainingen & workshops voor 'Bedrijfsopvangteams' (BOT, collegiaal opvang team (COT) en groepsdebriefing) en leidinggevenden/P&O in Opvang na een heftige gebeurtenis of 'Coaching & opvang', ook opfris- en verdiepingstrainingen.

"Agenten die op het werk een posttraumatische stressstoornis (PTSS) oplopen, moeten zo snel mogelijk zorg en ondersteuning krijgen. Het is de bedoeling dat ze op den duur weer aan de slag kunnen bij de politie, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Samen met de korpsleiding van de politie is een plan bedacht voor agenten die tijdens het werk een trauma opliepen en zich daarom ziek meldden. Ook was er overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad van de Nationale Politie. Daaruit kwam naar voren dat agenten met de PTSS vaak te lang op hulp moeten wachten en moeite moeten doen om aan te tonen dat zij terecht thuis zitten.

De minister wil dat er een nieuwe, eenvoudige aanpak komt, waarin agenten meteen na een incident bij de werkgever kunnen aankloppen. 'De huidige bewijsdruk bij de medewerker vervalt. Vertrouwen is het uitgangspunt en op basis daarvan ontvangt de medewerker direct de zorg en de aanspraken die bijdragen aan het herstel.'

Zo snel mogelijk zorg en ondersteuning krijgen

Zo snel mogelijk zorg en ondersteuning krijgen

Beroepsziekte

Minister Grapperhaus noemt PTSS een beroepsziekte. Hij zegt dat politiemensen tijdens hun werk te maken kunnen krijgen met 'ingrijpende gebeurtenissen die fysiek en emotioneel grote impact kunnen hebben'. Daar moet meer erkenning voor komen, vindt hij. Nu komt de procedure te laat op gang en is de afhandeling te formeel. Agenten blijven daardoor te lang ziek of kunnen helemaal niet meer terug naar de politie.

De nieuwe aanpak moet gaan gelden voor alle agenten die een beroepsziekte oplopen of een dienstongeval hebben gehad, schrijft Grapperhaus. Als zij financiële schade hebben, wordt die vergoed. Ook kunnen zij aanspraak maken op smartegeld." Bron NOS

Training Bedrijfsopvang Team (BOT) en Coaching & Opvang

Jongkind Training & Coaching verzorgt naast trainingen & workshops voor 'Bedrijfsopvangteams' (BOT, collegiaal opvang team (COT) en groepsdebriefing) en leidinggevenden/P&O in Training Opvang na een heftige gebeurtenis of 'Coaching & opvang', ook opfris- en verdiepingstrainingen. Wilt u weten hoe wij uw organisatie hierin ondersteunen, neemt u dan contact op of bekijk ons aanbod Agressie en Bedrijfsopvang.

Meer informatie of interesse