Medewerkers praten gemakkelijker met hun collega dan op een sofa

Wat is het belangrijk om na een hevig incident op de werkvloer collegiale opvang te regelen.

Training Collegiaal en Bedrijfs Opvang Team, BOT en COT, Vangrail

Symposium Zorg voor de zorgprofessional. Een symposium over het belang van collegiale opvang voor verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals.

Het belang hiervan werd onderstreept bij het Symposium ‘Zorg voor de zorgprofessional’, waar Jongkind Training en Coaching ook aanwezig was. De relevantie van de 'BOT-training' (collegiale opvang door het BedrijfsOpvangTeam), training 'Groepsdebriefing' en de training Opvang na een heftige gebeurtenis kwam hier heel duidelijk naar voren.

Peer Support

Peer Support, was het sleutelbegrip van het symposium. Ondersteuning van peers - in dit geval collega’s - is heel belangrijk. Deze strekking van het symposium gaf ons een herkenbaar beeld. Medewerkers praten immers op een fijnere manier met hun collega’s dan dat ze op een sofa zitten bij bijvoorbeeld een psycholoog, psychiater, of maatschappelijk werker. Waar mensen het meeste behoefte aan hebben is collegiale compassie (belangrijk onderdeel van collegiale opvang). Professionele hulp heeft een andere rol.

Hulpverlening in een ziekenhuis

Om een voorbeeld te noemen, noemen wij hulpverlening in het ziekenhuis. Stel dat iemand werkzaam in de verpleging een overlijden van een kind meemaakt. Dan is het voor die persoon veel prettiger om over zijn ervaringen te praten met iemand naast hem. Een collega die beroepsmatig precies weet wat hij of zij tegenkomt.
Veel betrokken collega’s doen dit wel, maar een opgeleid BOT-lid weet dat hij langer vinger aan de pols moet houden na een hevig incident en wanneer op te schalen. Met regelmaat vragen hoe het gaat, ook als de andere collega's alweer over zijn tot de orde van de dag. Dit werd onderschreven op het symposium en past ook geheel in zienswijze van Jongkind Training & Coaching.

Wie kan beter ondersteunen en helpen dan een directe zorgcollega?

Wie kan beter ondersteunen en helpen dan een directe zorgcollega?

Amerikaans onderzoek peer support

Martijn Jongkind - incompany maatwerk training coaching

Blog van Martijn Jongkind trainer, coach en oprichter van Jongkind Training & Coaching en eigenaar van Focus Trainingen. Hij verhoogt met plezier de effectiviteit van professionals. LinkedIn profiel

In het symposium werd het belang van Peer Support of BOT in organisaties bekrachtigd aan de hand van Amerikaans onderzoek. Van 3.100 artsen die betrokken waren bij een ernstig incident of medische misser, was 61 procent bang voor een volgend incident. 42 procent kreeg slaapproblemen. Maar slechts 10 % ervoer steun vanuit de organisatie (!). 

Het belang van Bedrijf Opvang Teams

Denkt u zich in wat er gebeurt als een arts een schokkende gebeurtenis meemaakt, hierdoor minder gaat slapen en presteren. Hoe groot schat u de kans dan in om nog zo’n fout te maken? Wat denkt u dat dit doet voor de verzuimcijfers?  Daarom pleit Jongkind Training & Coaching ook voor een professioneel BOT/COT (Collegiaal Opvang Team) en traint deze in het gestructureerd en op de juiste wijze begeleiden van collega’s wanneer het er echt toe doet. 

Open bedrijfscultuur

Extra bijkomstigheid van Peer Support en BOT is dat zij een open bedrijfscultuur creëren, waarin medewerkers zich veilig voelen. Zo dringt u de verzuimcijfers terug en blijft uw personeel gemotiveerd. Of het nou gaat om hulpverlening als ziekenhuis- of brandweerpersoneel, huisartsenposten, GGZ, Toezicht en Handhaving-teams (gemeente), Bureau Jeugdzorg, de industrie of het Openbaar Vervoer waar ook personele ongelukken en/of agressie kunnen voorkomen. 

Hier helpt Jongkind Training & Coaching u bij. Vragen of interesse, neem contact op via onderstaande button.

Jongkind Training & Coaching verzorgt naast trainingen voor nieuwe en bestaande 'Bedrijfsopvangteams' (BOT en COT) ook trainingen voor leidinggevenden/P&O in Training Opvang na een heftige gebeurtenis / 'Coaching & opvang' en training 'Groepsdebriefing'.

Meer informatie of interesse