Competentie Voortgangscontrole

Definitie van de competentie Voortgangscontrole TMA®: 

De voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden bewaken.

Direct naar:

De competentie Voortgangscontrole koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Voortgangscontrole specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Voortgangscontrole.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Voortgangscontrole

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Voortgangscontrole op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Voortgangscontrole:

 • Gaat planmatig te werk (beheert de eigen tijd goed).
 • Vraagt regelmatig naar de voortgang van lopende zaken.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Voortgangscontrole:

 • Maakt effectief gebruik van de eigen agenda; stelt eigen deadlines.
 • Toetst regelmatig hoe de voortgang van werkzaamheden verloopt.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Voortgangscontrole:

 • Beoordeelt de voortgang van de werkzaamheden vanuit verschillende invalshoeken, zoals kosten, tempo, kwaliteit, inzet en mensen.
 • Schat adequaat in wanneer bij stagnatie van de werkzaamheden ingegrepen dient te worden.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Voortgangscontrole:

 • Faseert veranderingsprocessen en geeft de juiste momenten aan waarop de voortgang getoetst dient te worden.
 • Is zonder anderen te passeren alert op signalen uit de organisatie die de voortgang van de werkzaamheden betreffen en maakt deze bespreekbaar met de betrokken personen.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Voortgangscontrole.

Meer informatie over de competentie Voortgangscontrole

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Voortgangscontrole naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Voortgangscontrole naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Voortgangscontrole op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Voortgangscontrole met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Voortgangscontrole voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Voortgangscontrole voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Voortgangscontrole

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Voortgangscontrole verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Voortgangscontrole of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse