Competentie Sociabiliteit

Definitie van de competentie Sociabiliteit TMA®:

Zich gemakkelijk onder mensen begeven, op anderen afstappen en zich op natuurlijke wijze begeven in gezelschap.

Direct naar:

De competentie Sociabiliteit koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Sociabiliteit specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Sociabiliteit.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Sociabiliteit

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Sociabiliteit op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Sociabiliteit:

 • Heeft geen last van verlegenheid.
 • Maakt gemakkelijk contact met anderen.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Sociabiliteit:

 • Aarzelt niet om anderen te benaderen met vragen of verzoeken.
 • Haakt gemakkelijk in op een gesprek dat reeds gaande is.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Sociabiliteit:

 • Brengt personen met elkaar in contact die meerwaarde voor elkaar hebben.
 • Geeft presentaties om zichzelf en de organisatie te profileren.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Sociabiliteit:

 • Heeft zitting in besturen en commissies die van nut kunnen zijn voor de eigen organisatie of voor de eigen carrière.
 • Is goed geïnformeerd over een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen en gebruikt deze kennis om gemakkelijk een gesprek aan te gaan met personen die van belang zijn voor de organisatie.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Sociabiliteit.

Meer informatie over de competentie Sociabiliteit

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Sociabiliteit naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van gedrag bij Sociabiliteit naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Sociabiliteit op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Sociabiliteit met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Sociabiliteit voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Sociabiliteit voor de coach of leidinggevende

Alle veelgebruikte competenties (meer dan 50) op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Sociabiliteit

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Sociabiliteit verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Sociabiliteit of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse