Competentie Politieke sensitiviteit

Definitie van de competentie Politieke sensitiviteit TMA®:

Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.

Direct naar:

De competentie Politieke sensitiviteit koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Politieke sensitiviteit specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Politieke sensitiviteit.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Politieke sensitiviteit

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Politieke sensitiviteit op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Politieke sensitiviteit:

 • Treedt tactvol en diplomatiek op in delicate kwesties.
 • Kan zich verplaatsen in de positie van de politiek en in die van de burger.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Politieke sensitiviteit:

 • Draagt de juiste informatie aan op basis waarvan een ander een standpunt kan innemen.
 • Kan de voor- en nadelen van politieke voorstellen benoemen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Politieke sensitiviteit:

 • Anticipeert op mogelijke weerstanden.
 • Onderkent de gevolgen van beslissingen en maakt deze bespreekbaar.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Politieke sensitiviteit:

 • Heeft een brede kijk op het functioneren van de samenleving en de trends en problemen die zich hierin voordoen.
 • Weet de juiste personen te vinden die de eigen ideeën willen uitdragen.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Politieke sensitiviteit.

Meer informatie over de competentie Politieke sensitiviteit

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Politieke sensitiviteit naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Politieke sensitiviteit naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van andere competenties dan de competentie Politieke sensitiviteit op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Politieke sensitiviteit met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Politieke sensitiviteit voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Politieke sensitiviteit voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Politieke sensitiviteit

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Politieke sensitiviteit verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Politieke sensitiviteit of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse