Competentie Plannen en organiseren

Definitie van de competentie Plannen en organiseren TMA®:

Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken.

Direct naar:

De competentie 'Plannen en organiseren' koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Plannen en organiseren specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie plannen en organiseren.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Plannen en organiseren

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Plannen en organiseren op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Plannen en organiseren:

 • Hanteert time management.
 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Plannen en organiseren:

 • Plaatst activiteiten in de juiste volgorde en tijd.
 • Werkt ordelijk en netjes, gebruikt adequate structuren.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Plannen en organiseren:

 • Stelt op basis van het beleid strategische prioriteiten voor de eigen afdeling.
 • Zet mensen en middelen effectief in.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Plannen en organiseren:

 • Bepaalt strategische en realistische doelen voor de middellange en langere termijn.
 • Stelt op basis van prognoses verschillende alternatieve toekomstscenario's op.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie plannen en organiseren.

Meer informatie over de competentie Plannen en organiseren

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Plannen en organiseren naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van gedrag bij Plannen en organiseren naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Plannen en organiseren op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Plannen en organiseren met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Plannen en organiseren voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Plannen en organiseren voor de coach of leidinggevende

Alle veelgebruikte competenties (meer dan 50) op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Plannen en organiseren

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie 'Plannen en organiseren' verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie 'Plannen en organiseren' of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse