Hoe oogbewegingen stressvolle gebeurtenissen doen vergeten

Trainingen omgaan met agressie en bedrijfsopvangteam

Naast trainingen en workshops 'Omgaan met agressie' verzorgen wij trainingen voor (nieuwe)  'Bedrijfsopvangteams' en leidinggevenden/P&O in Opvang na een heftige gebeurtenis of 'Coaching & opvang'.

Een goede opvang na heftige incidenten op de werkvloer voorkomt veel langdurige klachten. Erkenning en vooral ook steun na een incident is daarbij van groot belang. Je verhaal kwijt kunnen en hulp bij praktische zaken. Zeker in de eerste periode als je nog uit balans bent. Naast de rol van de leidinggevende en P&O zien steeds meer organisaties ook het belang in van collegiale opvang. Zij richten een bedrijfsopvangteam (BOT) of een collegiaal opvangteam (COT) op, om medewerkers die slachtoffer zijn van agressie en geweld laagdrempelig en collegiaal te ondersteunen. Wanneer collegiale opvang alleen onvoldoende is, maken steeds meer slachtoffers succesvol gebruik van EMDR-therapie. Linda de Voogd van het Radboudumc heeft er onderzoek naar gedaan.

Werkingsmechanisme achter EMDR-therapie opgehelderd

Het maken van oogbewegingen onderdrukt een hersengebied dat herinneringen opslaat. Een therapie op basis van oogbewegingen kan helpen om stressvolle gebeurtenissen te vergeten. Dat concludeert onderzoeker Linda de Voogd van het Radboudumc. Zij promoveert op haar onderzoek naar het herinneren en vergeten van stressvolle gebeurtenissen.
Stressvolle of emotioneel heftige gebeurtenissen onthouden we vaak veel beter dan alledaagse gebeurtenissen. Deze herinneringen zijn soms zo sterk dat ze zich tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Eerder onderzoek toonde aan dat Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-therapie herinneringen aan stressvolle gebeurtenissen vermindert, maar het werkingsmechanisme bleef onduidelijk. Dat heeft De Voogd nu opgehelderd.

Stressvolle gebeurtenissen beter onthouden

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-therapie is een behandeling waarbij je simpele oogbewegingen maakt en tegelijkertijd de nare herinneringen oproept. Deze therapie wordt regelmatig toegepast bij mensen met PTSS. Om te achterhalen hoe traumatische herinneringen zich kunnen ontwikkelen, onderzocht De Voogd allereerst waarom stressvolle gebeurtenissen beter onthouden worden dan neutrale gebeurtenissen. De Voogd: 'Bij gezonde proefpersonen spelen veranderingen in het brein in de periode na een stressvolle gebeurtenis een grote rol bij het onthouden van de gebeurtenissen. In deze periode speelt het brein de herinneringen namelijk opnieuw af en zo worden ze beter opgeslagen.'

Vergeten door oogbewegingen

Om in te grijpen in dit proces van opnieuw afspelen, bekeek De Voogd of het maken van oogbewegingen de herinnering kan verminderen. De Voogd vergeleek de hersenactiviteit tijdens het maken van oogbewegingen met de hersenactiviteit in rust. Ze ontdekte dat wanneer je oogbewegingen maakt, een specifiek hersengebied dat betrokken is bij het opslaan van herinneringen, de amygdala, onderdrukt wordt. 'Het onderdrukken van dit gebied zorgt ervoor dat we de herinneringen die opgeroepen worden, vergeten. De oogbewegingen trekken je volledige aandacht, waardoor je geen aandacht meer kunt hebben voor de herinnering', aldus de Voogd.

Opheldering

Bepaalde medicatie kan de amygdala ook onderdrukken, maar nu blijkt dat simpele oogbewegingen hetzelfde kunnen doen. De Voogd hoopt dat opheldering van het werkingsmechanisme achter EMDR-therapie leidt tot meer acceptatie. 'Tot nu toe was bekend dat de therapie werkt, maar nog niet hoe. Nu het werkingsmechanisme bekend is, zal dit waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden bieden om de therapie te verbeteren.' Bron Radboudumc (10 mei 2017)

Training Bedrijfsopvang Team (BOT) en Coaching & Opvang

Jongkind Training & Coaching verzorgt trainingen voor nieuwe en bestaande 'Bedrijfsopvangteams' (BOT en COT) en leidinggevenden/P&O in Opvang na een heftige gebeurtenis of 'Coaching & opvang'. Wilt u weten hoe wij uw organisatie hierin ondersteunen, neemt u dan contact op.

Meer informatie of interesse