Ervaringen BOT-training voor collegiale opvang bij stichting Perspektief

Trainingen 'Bedrijfsopvangteam' bij Stichting Perspektief 

Vanaf 2015 t/m 2022 heeft Jongkind Training & Coaching 12 trainingen BOT basis en 4 opfris- en verdiepings-trainingen Bedrijfsopvangteam gegeven. De trainingen worden door de deelnemers keer op keer hoog gewaardeerd met rapportcijfers van 8 en hoger.

Stichting Perspektief heeft drie basis-opvattingen over zorg, samenwerking en hulpverlening. Dit zijn: werk is de beste zorg, iedere dag een nieuwe kans en veiligheid maak je samen. Aan de hand van deze uitgangs- punten richten wij ons werk in en toetsen wij wat we doen. Op onze eigen manier focussen wij liever op kansen, mogelijkheden en groei dan op problemen en beperkingen. We weten dat de mensen zelf de belangrijkste stappen moeten nemen en voor zover mogelijk dragen wij daar graag aan bij.”

Kwetsbare mensen, dat is waar stichting Perspektief in Delft en omgeving zich hard voor maakt. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn of psychische of sociaal-economische problemen ervaren. Perspektief helpt hen hun leven vorm te geven. Dat dat soms lastig is, is ook logisch.

Monique Oppe is Personeelsadviseur bij Perspektief en vertelt hoe de organisatie startte met de BOT-trainingen: “Dat is een jaar of 7 geleden geweest. We hebben eerst een pilot gedaan en de reacties daarop waren meteen enthousiast. Er gebeuren nu eenmaal incidenten en hoe mooi is het dat je elkaar kunt opvangen. Dit is wat de deelnemers noemen: Martijn Jongkind biedt een veilige omgeving waar je je kwetsbaar kunt opstellen, hij bereidt alles goed voor met eerst individuele gesprekken, het is ook heel praktisch met rollenspellen met een acteur. Kortom, altijd hoge cijfers.”

Een vertrouwd gezicht

Inmiddels werkt Perspektief al jaren samen met Jongkind Training & Coaching en ze kennen elkaar door en door: “Martijn is een vertrouwd gezicht. Samen zorgen we ervoor dat het basisniveau van de BOT-teams op peil blijft. Geen poespas eromheen of formeel gedoe. We weten wat we aan elkaar hebben. Binnen Perspektief hebben we nu zo’n 25 mensen die een BOT-training hebben gedaan, het streven is 2 BOT-ers per team.”

De ondersteuning van collega’s bij heftige incidenten past precies bij de organisatie, zegt Monique: “Als je collega bent van elkaar, snap je direct waar het om gaat. Je kent de locatie, de cliënt vaak ook. De incidenten kunnen heftig zijn: agressief gedrag, suïcide, medewerkers die onder druk worden gezet. Heel belangrijk dus om je verhaal te kunnen doen bij collega’s.”

Training Bedrijfsopvangteam (BOT)

Het BedrijfsOpvangTeam (BOT) is een groep collega’s die één op één opvang biedt aan collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt, ze zijn hiervoor aanvullend opgeleid. De opvanggesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Andere namen voor collegiale opvang zijn: Team Collegiale Opvang (TCO) / Collegiaal Opvang Team (COT), Nazorgteam, Vangrailteam en Peer support.  

In de incompany ‘BOT-training’ van Jongkind Training & Coaching leren de teamleden hoe ze emoties na heftige gebeurtenissen goed opvangen. De training Bedrijfsopvangteam is niet gericht op het oefenen van trucs, maar wel voor wie een niveau dieper wil komen en daarmee ook blijvend resultaat wil boeken. Het team leert over de verwerkingstaken bij heftige incidenten en ook de opvanggesprekken op de juiste wijze te voeren. De teamleden weten na afloop wanneer ze moeten doorverwijzen en hoe ze ook goed voor zichzelf zorgen. We beantwoorden vragen over te maken afspraken en handige werkwijzen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor voldoende bekendheid bij collega's en leidinggevenden en hoe zorg je er met elkaar voor dat een collega ook altijd nazorg krijgt aangeboden. Jongkind zorgt door middel van een uitgebreide intake dat de incompany training aansluit bij de specifieke organisatie. 

Elkaar helpen

Collegiale opvang goed geven leer je in de training Bedrijfsopvangteam (BOT-training) 


Evaluatie incompany BOT-training

'Geleerd: tips en tricks over hoe medewerkers verder te helpen bij incidenten. De stress-signalen, verwerkingstaken waren interessant. Ik wil graag oefenen met collega's met wat ik heb geleerd. Fijne trainers, actuele onderwerpen. Fijne kaartjes met de tips, die je meekrijgt.'
Vanessa 

Elkaar ondersteunen in BOT-team 

In uw organisatie komen aangrijpende gebeurtenissen voor of de kans is aanwezig dat dit gebeurt. Uw medewerkers gaan hier doorgaans goed mee om. U wilt ze bij deze heftige gebeurtenissen graag collegiale ondersteuning (peer support) bieden. U heeft daarom een BedrijfsOpvangTeam opgericht of u wil er één oprichten. Een goed functionerend BOT voorkomt langdurig ziekteverzuim en geeft ruimte aan het welzijn van de medewerkers. Hier vindt u meer informatie over onze training Bedrijfsopvangteam / BOT-training.

Training Bedrijfsopvang Team (BOT) en Coaching & Opvang

Jongkind Training & Coaching verzorgt trainingen voor nieuwe en bestaande 'Bedrijfsopvangteams' (BOT en COT) en leidinggevenden/P&O in Opvang na een heftige gebeurtenis / 'Coaching & opvang'. Wilt u weten hoe wij uw organisatie hierin ondersteunen, neemt u dan contact op of bekijk ons aanbod Agressie en Bedrijfsopvang.

Meer informatie of interesse