Performancemanagement met behulp van competentiemanagement

Competentiemanagement geeft inzicht in de competenties die al aanwezig zijn en in de competenties die nodig zijn om de doelstellingen van uw organisatie te bereiken. In de optimale situatie zijn deze aan elkaar gelijk. In de praktijk implementeert u competentiemanagement op de onderstaande HR-processen, zodat u de optimale situatie benadert. Het resultaat is effectief en efficiënt performancemanagement met behulp van competentiemanagement.

HR-processen optimaliseren met competentiemanagment

HR-proces Operationalisering van competenties
Personeelsplanning Het gebruik van competenties om de benodigde kwalitatieve inzet van personeel inzichtelijk te maken en hierop te sturen. Het resultaat hiervan is aansluiting van output én talent van medewerkers op de strategische organisatiedoelstellingen.
Werving & Selectie Het gebruik van competenties om werving- en selectiecriteria vorm te geven. Kandidaten worden getoetst op de mate waarin zij hieraan voldoen en dus geschikt zijn voor de functie.
Opleiding, Training & Coaching De ontwikkeling van medewerkers vormgeven op basis van de voor de (toekomstige) functie-uitoefening vereiste competenties. Wanneer opleidings- trainings- en coachingsactiviteiten zijn afgestemd op competentiemanagement sluiten deze optimaal aan bij de strategische organisatiedoelen.
Beoordeling Het beoordelen van medewerkers en het onderbouwen van de beoordelingsresultaten, waarbij de voor de functie-uitoefening vereiste competenties als beoordelingscriteria worden gehanteerd. Competentiemanagement maakt duidelijk wat van de medewerker wordt verwacht.
Beloning Het afstemmen van de beloning van medewerkers op de mate waarin de medewerker de voor de functie-uitoefening vereiste competenties heeft laten zien in ontwikkeling, werkprocessen én in zijn gedrag.
Loopbaanontwikkeling Het inzichtelijk maken van loopbaanpaden in termen van competenties en het laten aansluiten van ontwikkelingsactiviteiten op de loopbaanontwikkeling.
Mobiliteit & Outplacement Het inzichtelijk maken van de competenties van toekomstige functies (zowel binnen als buiten de eigen organisatie) en het afstemmen van (ontwikkelings-)activiteiten hierop.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neemt u contact op of bekijk hoe u competentieprofielen ontwikkelt.

Meer informatie of interesse