Competentie Probleemanalyse

Definitie van de competentie Probleemanalyse TMA®:

Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien.

Direct naar:

De competentie Probleemanalyse koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Probleemanalyse specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Probleemanalyse.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Probleemanalyse

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Probleemanalyse op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Probleemanalyse:

 • Beschikt over een voor de functie voldoende werk- en denkniveau.
 • Constateert samenhang tussen verschillende problemen.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Probleemanalyse:

 • Brengt problemen in kaart door gerichte vragen te stellen en meerdere bronnen te gebruiken die relevante informatie opleveren.
 • Onderscheidt feiten van meningen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Probleemanalyse:

 • Bekijkt een zich voordoend probleem vanuit meerdere invalshoeken (financiën, strategie, imago, personeel).
 • Dringt vlot tot de kern van de zaak door door de juiste vragen te stellen en de juiste bronnen te gebruiken.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Probleemanalyse:

 • Doorgrondt het probleem in zijn volle complexiteit en kan het (her)definiëren in begrijpelijke taal.
 • Legt verbanden tussen problemen die zich ogenschijnlijk los van elkaar voordoen, onderkent hierin de grote lijn en de gemeenschappelijke noemer.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Probleemanalyse.

Meer informatie over de competentie Probleemanalyse

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Probleemanalyse naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Probleemanalyse naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van andere competenties dan de competentie Probleemanalyse op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Probleemanalyse met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Probleemanalyse voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Probleemanalyse voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Probleemanalyse

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Probleemanalyse verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Probleemanalyse of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse