Competentie Inzicht

Definitie van de competentie Inzicht TMA®:

Inzicht hebben en verkrijgen in situaties, problemen en processen. Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van de context en overzicht op het geheel.

Direct naar:

De competentie Inzicht koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Inzicht specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Inzicht.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Inzicht

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Inzicht op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Inzicht:

 • Heeft inzicht in complexe situaties, problemen en processen.
 • Legt eenvoudig logische verbanden en relaties.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Inzicht:

 • Overziet gevolgen van acties en beslissingen. Houdt daar rekening mee.
 • Signaleert (nieuwe) situaties, waarin procedures en voorschriften niet voorzien.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Inzicht:

 • Analyseert (deel)problemen en trekt heldere en gegronde conclusies.
 • Doet zelfstandig onderzoek naar aard en oorzaak van (deel)problemen.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Inzicht:

 • Bekijkt zaken vanuit meerdere invalshoeken. Stelt op basis van dezelfde gegevens verschillende scenario’s voor.
 • Komt met verschillende oplossingsrichtingen voor complexe situaties en taaie vraagstukken.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Inzicht.

Meer informatie over de competentie Inzicht

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Inzicht naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Inzicht naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van andere competenties dan Inzicht op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Inzicht met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Inzicht voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Inzicht voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Inzicht

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Inzicht verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Inzicht of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse