Competentie Flexibel gedrag

Definitie van de competentie Flexibel gedrag TMA®:

Het veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek om een gesteld doel te bereiken.

Direct naar:

De competentie Flexibel gedrag koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Flexibel gedrag specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Flexibel gedrag.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Flexibel gedrag

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Flexibel gedrag op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Flexibel gedrag:

 • Kan de inhoud van het proces onderscheiden.
 • Stelt de eigen aanpak ter discussie.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Flexibel gedrag:

 • Houdt vast aan gestelde doelen, maar wisselt van aanpak, invalshoek of gedragsstijl om ze te bereiken.
 • Onderkent wanneer een gekozen aanpak of benadering geen effect heeft.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Flexibel gedrag:

 • Stelt problemen in een ander daglicht
 • Verandert van benaderingswijze als de weerstand aanhoudt (andere invalshoek, nieuwe argumenten).

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Flexibel gedrag:

 • Maakt gebruik van de ideeën en van subtiele signalen van anderen om hiermee het gesprek in de gewenste richting te sturen.
 • Wisselt verschillende gedragsstijlen af om anderen effectief te beïnvloeden.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Flexibel gedrag.

Meer informatie over de competentie Flexibel gedrag

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Flexibel gedrag naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Flexibel gedrag naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Flexibel gedrag op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Flexibel gedrag met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Flexibel gedrag voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Flexibel gedrag voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Flexibel gedrag

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Flexibel gedrag verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Flexibel gedrag of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse