web analytics

Competentie Creativiteit

Definitie van de competentie Creativiteit TMA®: Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van gevestigde denkpatronen.

Bekijk: Hoe u de competentie Creativiteit effectief ontwikkelt.

De competentie Creativiteit koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Creativiteit specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Creativiteit.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Creativiteit

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Creativiteit op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Creativiteit:

 • Heeft het lef om met vindingrijke en ongewone oplossingen te komen.
 • Is onafhankelijk van geest.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Creativiteit:

 • Doet voorstellen voor originele producten, werkwijzen en benaderingen.
 • Experimenteert met nieuwe mogelijkheden en werkwijzen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Creativiteit:

 • Herkent de waarden van de ideeën van anderen.
 • Herschikt ideeën en gegevens om zo te komen tot een vernieuwend idee of alternatieve aanpak.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Creativiteit:

 • Komt met ideeën die buiten de bestaande kaders liggen.
 • Verbindt concepten en denkwijzen uit verschillende vakgebieden met elkaar.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Creativiteit.

Meer informatie over de competentie Creativiteit

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Creativiteit naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Creativiteit naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Creativiteit op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Creativiteit met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Creativiteit voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Creativiteit voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Creativiteit

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Creativiteit verwijzen wij u graag naar:

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Creativiteit of bekijk de uitleg over competentiemanagement.