Competentie Besluitvaardigheid

Definitie van de competentie Besluitvaardigheid TMA®: 

Op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of er naar te handelen.

Direct naar:

De competentie Besluitvaardigheid koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Besluitvaardigheid specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Besluitvaardigheid.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Besluitvaardigheid

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Besluitvaardigheid op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Besluitvaardigheid:

 • Formuleert kort en bondig de eigen mening.
 • Neemt standpunten in en hakt knopen door.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Besluitvaardigheid:

 • Grijpt vlot in wanneer zich een acuut probleem op de werkvloer voordoet.
 • Neemt standpunten in en spreekt een eigen mening uit over de gang van zaken en over het functioneren van anderen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Besluitvaardigheid:

 • Neemt beslissingen en onderneemt acties die de efficiëntie en effectiviteit van de eigen afdeling en die van andere afdelingen bevorderen.
 • Vertaalt het organisatiebeleid naar de acties voor de eigen afdeling, rekening houdend met andere afdelingen.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Besluitvaardigheid:

 • Neemt beslissingen die gevolgen hebben voor het toekomstige dienstenpakket van de organisatie.
 • Neemt beslissingen op basis van globale informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en de maatschappij.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Besluitvaardigheid.

Meer informatie over de competentie Besluitvaardigheid

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Besluitvaardigheid naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Besluitvaardigheid naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Besluitvaardigheid op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Besluitvaardigheid met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Besluitvaardigheid voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Besluitvaardigheid voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Besluitvaardigheid

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Besluitvaardigheid verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Besluitvaardigheid of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse