web analytics

Waar moet de trainingsruimte accommodatie aan voldoen

Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Waar moet de trainingsruimte of accommodatie aan voldoen?

Antwoord:

U bent geheel vrij om een locatie te kiezen voor de training of de workshop. U mag het zo luxueus maken of eenvoudig houden als u zelf wilt. Wij bieden u zelfs de mogelijkheid om de trainingen en workshops op een zeilschip te organiseren. Houdt u s.v.p. rekening met de onderstaande tips. Aanvullend Protocol Veilig Trainen in verband met Covid-19/Corona inclusief update 9 juli 2021.

Tips Trainingslocatie

Het succes van de training wordt mede bepaald door de ruimte waar de training gegeven wordt. Bij het reserveren van een trainingslocatie is het handig om de volgende tips in acht te nemen:

 • Zaal voor 8-10 deelnemers (excl. trainer en acteur) zo’n 40m² in een U-opstelling. Met dit oppervlakte kan er in de ruimte ook nog een opstelling gemaakt worden voor de oefeningen en/of rollenspelen.
 • Check of de zalen daglicht hebben en afsluitbaar zijn. Trainer moet kunnen beschikken over de zaalsleutel. Tijdens de pauzes blijven immers ook waardevolle zaken in de zaal achter.
 • Reserveer de gewenste hulpmiddelen: flip-over en beamer met scherm.
 • Extra ruimtes voor het uit elkaar gaan in subgroepen, dit hoeven geen zalen zijn dit kunnen ook zitjes zijn.
 • Geef aan waar en wanneer u bijvoorbeeld koffie en thee geserveerd wilt hebben. De standaardpauzes zullen van 10.30-10.45 uur en om 14.30-14.45 uur zijn. Van 12.00-13.00 is gereserveerd voor de lunch en evt. wandeling.

Protocol Veilig Trainen als gevolg van maatregelen COVID-19

Protocol Veilig Trainen - in de 1,5 meter economie
Dit Protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen worden om veilig te trainen binnen de richtlijnen mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de trainer en eventueel acteur voorop. De maatregelen rondom het Coronavirus veranderen regelmatig door de overheid. Wij zullen dit Protocol daarom regelmatig bijstellen en aanvullen. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden.

Update afgekondigde maatregelen 9 juli 2021

De Rijksoverheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd in het kader van Covid-19 per ingang van 10 juli 2021. Training geven is officieel mogelijk binnen de huidige maatregelen! Trainingen en workshops hoeven dus niet gecanceld of verschoven te worden en kunnen, mits volgens het Protocol Veilig Trainen, gewoon doorgang vinden!

1.0 1,5 meter afstand tot elkaar

 • We zorgen en zien er samen op toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de trainingsruimte.
 • Er wordt gewerkt op locaties waar een veiligheids- c.q. 1,5 meter protocol van kracht is.
 • Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.

2.0 Hygiëne

 • Deelnemers aan de training, trainer en eventueel acteur volgen de RIVM-hygiënemaatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal voor vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.

3.0 Locatie Professionele accommodatieverschaffers
Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer vergewissen wij ons, middels een (telefonische/video) site inspectie vooraf, er altijd van dat er een 1,5 meter protocol van kracht is. Naast en in aanvulling van dit Protocol, gelden de specifieke voorschriften en maatregelen die accommodatieverschaffers voor de trainingslocatie treffen. Wij communiceren deze specifieke maatregelen zoveel mogelijk vooraf met de deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De accommodatie dient minimaal te voorzien in (overeenkomstig de normen van branchevereniging CLC-Vecta):

 • Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • Dat er een veilige ‘eenrichtingsverkeer’ routing naar en door de locatie bestaat.
 • Dat de sanitaire voorzieningen zeer regelmatig grondig worden gereinigd met nadruk op alle handcontactpunten.
 • Dat alle ruimtes met nadruk de tafels en stoelen van de deelnemers en de trainer, zowel vooraf als tijdens (in de pauzes) de training nauwgezet worden schoongemaakt.
 • Dat pauzes worden gespreid om groepsvorming met andere gebruikers van de locatie te voorkomen. Er dient afstemming van aankomsttijden, pauzemomenten en vertrektijden plaats te vinden.
 • Dat er goede ventilatie is in de trainingsruimte. Bij voorkeur geopend(e) ra(a)m(en).
 • Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten, lunch en diner mogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
 • Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en extra maatregelen nemen zoals het vaak en goed handen wassen en alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

3.1 Locatie – Bij de klant

Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, op de vloer of in een vergaderruimte geldt het volgende:

 • De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats onder verantwoordelijkheid van de klant.
 • De trainer kan de klant, bijvoorbeeld middels een checklist met de punten uit 3.0, adviseren over het 1,5 meter beleid en de opgestelde richtlijnen.
 • In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de punten waar hij invloed op heeft.
 • Indien de accommodatie naar het oordeel van de trainer geen mogelijkheid biedt tot het uitvoeren van de eerder genoemde punten zal de trainer de training niet kunnen geven en zal in overleg met de klant een andere locatie moeten worden gevonden.
 • De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat en de training binnen het Protocol Veilig Trainen kan plaatsvinden.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor de deelnemers en trainer

Voor de deelnemers aan de training, de trainer en eventuele acteur gelden de volgende aanvullende veiligheidsinstructies: 

 1. U draagt een mondkapje op de locatie tot u op uw plek zit.
 2. Was iedere keer voordat u de trainingsruimte betreedt uw handen!
 3. Voelt u zich niet lekker, dan verlaat u alstublieft de training.
 4. Houd voortdurend 1,5 meter afstand.
 5. Iedereen heeft een eigen vaste zitplaats.
 6. Gebruik alleen uw eigen materiaal.
 7. Houdt u aan de looproute(s) die de trainer aangeeft.
 8. Er wordt gewerkt met vaste oefengroepjes of oefenpartner(s).
 9. Wees alert en herinner elkaar actief en vriendelijk aan de 1,5 meter afstand.
 10. Gebruik vooral uw gezonde verstand en neem uw verantwoordelijkheid.

Belangrijk vooraf
Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus kunt u niet deelnemen en blijft u thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid. Thuisblijven geldt tevens als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de iemand uit uw huishouden positief getest is op corona.

Kom niet eerder dan 10 minuten vóór de training op de locatie en vertrek direct na de training. Was uw handen alvorens de locatie te verlaten.

Belangrijk achteraf

Melding na afloop

 • Deelnemers worden dringend verzocht om in het algemeen belang van de volksgezondheid aan de trainer te melden indien hij / zij binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op corona.
 • De trainer zal dan alle overige deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer en de eventuele klant (opdrachtgever) anoniem van en dergelijke melding op de hoogte stellen.
 • De trainer informeert alle deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer en de eventuele klant (opdrachtgever) indien hij / zij zelf binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op corona.

Neem contact op voor als u meer informatie wilt.

FAQ thema: Voorafgaand aan de training opdrachtgever

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Voorafgaand aan de training opdrachtgever'

FAQ

Dit antwoord is onderdeel van de meest gestelde vragen (FAQ). Blijft u met een vraag zitten of wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Terug naar het overzicht van veelgestelde vragen.