Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Waar moet de trainingsruimte accommodatie aan voldoen

Hieronder treft u antwoord op de vraag:

Waar moet de trainingsruimte of accommodatie aan voldoen?

Antwoord:

U bent geheel vrij om een locatie te kiezen voor de training of de workshop. U mag het zo luxueus maken of eenvoudig houden als u zelf wilt. Wij bieden u zelfs de mogelijkheid om de trainingen en workshops op een zeilschip te organiseren. Houdt u s.v.p. rekening met de onderstaande tips. Aanvullend Protocol Veilig Trainen in verband met Covid-19/Corona inclusief update 14 januari 2022.

Tips Trainingslocatie

Het succes van de training wordt mede bepaald door de ruimte waar de training gegeven wordt. Bij het reserveren van een trainingslocatie is het handig om de volgende tips in acht te nemen:

 • Zaal voor 8-10 deelnemers (excl. trainer en acteur) zo’n 40m² in een U-opstelling. Met dit oppervlakte kan er in de ruimte ook nog een opstelling gemaakt worden voor de oefeningen en/of rollenspelen.
 • Check of de zalen daglicht hebben en afsluitbaar zijn. Trainer moet kunnen beschikken over de zaalsleutel. Tijdens de pauzes blijven immers ook waardevolle zaken in de zaal achter.
 • Reserveer de gewenste hulpmiddelen: flip-over en beamer met scherm.
 • Extra ruimtes voor het uit elkaar gaan in subgroepen, dit hoeven geen zalen zijn dit kunnen ook zitjes zijn.
 • Geef aan waar en wanneer u bijvoorbeeld koffie en thee geserveerd wilt hebben. De standaardpauzes zullen van 10.30-10.45 uur en om 14.30-14.45 uur zijn. Van 12.00-13.00 is gereserveerd voor de lunch en evt. wandeling.

Protocol Veilig Trainen als gevolg van maatregelen COVID

Protocol Veilig Trainen - in de 1,5 meter economie
Dit Protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen worden om veilig te trainen binnen de richtlijnen van het ministerie mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de trainer en eventueel acteur voorop. De maatregelen rondom het Coronavirus veranderen regelmatig door de overheid. Wij zullen dit Protocol daarom regelmatig bijstellen en aanvullen. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden.

Update afgekondigde maatregelen 14 januari 2022

De Rijksoverheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd in het kader van Covid-19 per ingang van 15 januari 2022. Training geven is officieel mogelijk binnen de huidige maatregelen! Trainingen en workshops hoeven dus niet gecanceld of verschoven te worden en kunnen, mits volgens het Protocol Veilig Trainen, gewoon doorgang vinden!

Vrijdagavond 14 januari is tijdens de persconferentie door het Kabinet gecommuniceerd dat het onderwijs open kan, op een aantal uitzonderingen na.

Wel trainingen op eigen locatie – Bij de klant – Incompany
Op eigen locaties en Incompany kunnen de trainingen plaatsvinden, met inachtneming van het Protocol Veilig Trainen. Een coronatoegangsbewijs, CTB is niet nodig.
Aanvullende Maatregelen:

 • Alle aanwezigen dragen in onderwijsgebouwen een mondkapje. Een wegwerpmondkapje (type II) heeft de voorkeur.
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte.
 • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.
 • Je volgt de overige basisregels en de quarantaine-richtlijnen. Zo blijf je thuis bij klachten!
 • Voor studenten en medewerkers geldt het advies om uit voorzorg en bij klachten zelftesten te gebruiken.
 • Op de onderwijsinstellingen geldt een advies om daar waar mogelijk ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Geen trainingen bij professionele accommodatieverschaffer of horecagelegenheid
Helaas blijft voor trainingen die hier plaatsvinden de lockdown nog van kracht. Het kabinet komt later deze maand met een nieuwe persconferentie en evt. verdere versoepelingen.

1.0 Afstand tot elkaar 1,5 meter

 • De trainer zorgt en ziet erop toe dat iedereen altijd de verplichte 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, ook bij oefeningen en andere werkvormen.
 • De trainer geeft voorafgaand aan de training en bij de start van de training nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training.
 • Regels voor het dragen van een mondkapje.

2.0 Hygiëne

 • Trainers en deelnemers volgen de RIVM Covid-maatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal voor vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.

3.0 (Nu geen training mogelijk) Locatie - Horeca/Professionele accommodatieverschaffers

Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer vergewist de trainer zich er vooraf van dat er altijd van dat er een 1,5 meter protocol van kracht is. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De accommodatie dient minimaal te voorzien in (overeenkomstig de normen van branchevereniging CLC-Vecta):

 • Dat van begin tot eind de verplichte 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • Bij verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht, in de training ruimte mag het mondkapje af
 • Dat er goede ventilatie is in de trainingsruimte. Ventilatie is een basis regel.
 • Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten, lunch en diner mogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
 • Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.
 • In de Horeca is een Corona toegangsbewijs en een vaste zitplaats per deelnemer verplicht.
 • Het is mogelijk te lunchen, ook hiervoor is een Corona toegangsbewijs nodig.

3.1 Locatie – Bij de klant - incompany & eigen locatie

Per 14 januari 2022 mogen op eigen, besloten locaties, business centra en in company, trainingen plaatsvinden met de verplichte basisregel van 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Een coronatoegangsbewijs is (nog) niet nodig. Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, op de vloer of in een vergaderruimte geldt het volgende:

 • De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats onder verantwoordelijkheid van de klant.
 • In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de punten genoemd onder 1.0 en 2.0, 4.0, 5.0 en 6.0.
 • De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat en de training binnen dit Protocol Veilig Trainen kan plaatsvinden. 

4.0 Werkvormen

 • Er worden alleen werkvormen gebruikt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot elkaar.
 • Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de trainer aan de deelnemers duidelijke instructie met nadruk op het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.

5.0 Gedrag tijdens de training

 • De trainer geeft duidelijke instructies voorafgaan aan de training over ‘social distancing’ tijdens de training.
 • Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben vooral een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de basis regels, dit protocol en de algemene maatregelen van het RIVM.
 • De trainer is gerechtigd om een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en hygiëne instructies houdt, te verzoeken de training te verlaten.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor de deelnemers en trainer

Voor de deelnemers aan de training, de trainer en eventuele acteur gelden de volgende aanvullende veiligheidsinstructies: 

 1. U draagt een mondkapje op de locatie tot u op uw plek zit.
 2. Was iedere keer voordat u de trainingsruimte betreedt uw handen!
 3. Voelt u zich niet lekker, dan verlaat u alstublieft de training.
 4. Houd voortdurend 1,5 meter afstand.
 5. Iedereen heeft een eigen vaste zitplaats.
 6. Gebruik alleen uw eigen materiaal.
 7. Houdt u aan de looproute(s) die de trainer aangeeft.
 8. Er wordt gewerkt met vaste oefengroepjes of oefenpartner(s).
 9. Wees alert en herinner elkaar actief en vriendelijk aan de 1,5 meter afstand.
 10. Gebruik vooral uw gezonde verstand en neem uw verantwoordelijkheid.

Belangrijk vooraf
Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus kunt u niet deelnemen en blijft u thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid. Thuisblijven geldt tevens als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de iemand uit uw huishouden positief getest is op corona.

Kom niet eerder dan 10 minuten vóór de training op de locatie en vertrek direct na de training. Was uw handen alvorens de locatie te verlaten.

Belangrijk achteraf

Melding na afloop

 • Deelnemers worden dringend verzocht om in het algemeen belang van de volksgezondheid aan de trainer te melden indien hij / zij binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op corona.
 • De trainer zal dan alle overige deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer en de eventuele klant (opdrachtgever) anoniem van en dergelijke melding op de hoogte stellen.
 • De trainer informeert alle deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer en de eventuele klant (opdrachtgever) indien hij / zij zelf binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op corona.

Belang van goede ventilatie volgens RIVM

Het RIVM schrijft op haar website dat er internationaal consensus is dat goede ventilatie bijdraagt infecties zoals COVID-19 te voorkomen. Ventilatie wordt daarbij niet als losstaande maatregel gezien maar als onderdeel van het geheel van maatregelen om transmissie van SARS-CoV-2 te voorkomen. Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is om regelmatig te luchten gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten tijdens pauzes en na samenkomsten van meerdere mensen, zoals bijvoorbeeld bij een training of een vergadering. 

CO2 meterkaart trainingsruimte Jongkind Training Coaching

Continue CO2-meten tijdens onze trainingen

Jongkind Training & Coaching onderkent het belang van goede ventilatie en een gezond binnenklimaat tijdens trainingen en workshops. Daarvoor beschikken wij over een gecombineerde CO2 en luchtvochtigheidsmeter met log-functie. Deze CO2-meter is draagbaar en daardoor inzetbaar in elke trainingsruimte.

De meter geeft inzicht in de hoogte van het aanwezige CO2 gehalte en waarschuwt wanneer deze te hoog wordt. Er kan vervolgens direct geventileerd worden, waardoor een goede luchtkwaliteit gewaarborgd is. 

Neem contact op voor als u meer informatie wilt.

FAQ thema: Voorafgaand aan de training opdrachtgever

Meer vragen én antwoorden bij het thema: 'Voorafgaand aan de training opdrachtgever'

FAQ

Dit antwoord is onderdeel van de meest gestelde vragen (FAQ). Blijft u met een vraag zitten of wilt u liever persoonlijk contact, neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Terug naar het overzicht van veelgestelde vragen.

Meer informatie of interesse