Referentiecase BOT-training voor BOA’s gemeente Breda

Trainingen Bedrijfsopvangteam (BOT) en Groepsdebriefing Gemeente Breda

Projectomschrijving trainingen Bedrijfsopvangteam en Groepsdebriefing bij Gemeente Breda

  • Akkoord op offerte BOT-training juni 2017.
  • Intake voor training in september.
  • Oktober voorbereiding en opleveren plan van aanpak.
  • Training in twee dagen november 2017.
  • Na afloop van de BOT-training bestond de behoefte voor een vervolg op het thema Groepsdebriefing.
  • Intake, Voorbereiding en Uitvoering Training Groepsdebriefing april 2018.

Birgitte Meerdink werkt als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) voor de Gemeente Breda. Het takenpakket van BOA’s breidde zich de laatste jaren uit. Naast het uitschrijven van de ‘parkeerbonnen’, is bijv. het aanspreken van omwonenden op overlast en vervuiling een taak.
Wanneer zich hierbij hevige incidenten voordoen zoals ongelukken of agressie, dan zetten de BOA’s het zogenaamde Bedrijfs Opvang Team (BOT) in. Het BOT-team bestaat uit speciaal opgeleide collega’s die de collegiale opvang verzorgen na een heftig incident.
‘Helaas heb je hier te maken met een toename in verbaal en fysiek geweld’, aldus Meerdink. ‘Hiervoor hadden wij al een BOT-team, maar deze was niet meer op sterkte. Bij de teamleider kaartte ik aan hier graag deel van te zijn. Op zijn verzoek zocht ik naar een goede opleider. Na het bestuderen van de referenties kwam ik uit bij Martijn Jongkind voor een BOT-training.’

Doelen 

Birgitte Meerdink wilde het BOT-team weer extra op de agenda zetten dankzij deze training. ‘Je wil er immers voor je collega’s zijn.’ Om dit team te optimaliseren had ze ‘tools’ nodig. Oftewel, nieuwe manieren en interventies waarop een BOT-team een collega juist opvangt na een hevig incident onder werktijd.

‘Wij merkten op dat zowel de trainer als de acteur veel ervaring hadden’

Aanpak

Tijdens 3 dagdelen van de BOT-training gaf Martijn Jongkind praktische informatie. Ook simuleerde hij verschillende praktijksituaties met een trainingsacteur. ‘Wij merkten op dat zowel de trainer als de acteur veel ervaring hadden. Zij verplaatsten zich goed in ons werk en onze situatie. Ook waren mijn collega’s enthousiast over de manier waarop Martijn theorie toepast. Ons was wel duidelijk dat zij wisten waar ze het over hadden.’
In het trainingstraject kreeg Meerdink ‘verschillende bruikbare handvatten’ waarmee een BOT-team collega’s kan opvangen mocht zich een geweldincident voordoen.
Het meest waardevolle handvat was de gespreksstructuur bij een slachtoffer van zo’n vervelende ervaring. ‘Hiervoor gaf Martijn ons een effectieve hand-out. Dat zijn tools om een gesprek in goede banen te leiden. Hier hebben wij veel aan, want door deze structuur houdt een collega een fijn gevoel over aan zo’n gesprek na een geweldervaring. Wij vinden het belangrijk dat slachtoffers voelen dat wij wel naar ze luisteren. Wij willen hun vervelende ervaringen een plek geven.’

Nazorg

Na de BOT training ontstond de wens voor een aanvullende training 'Groepsdebriefing'. De bedoeling is dat BOA’s elkaar als team beter opvangen direct na een heftig incident. De focus ligt hierbij vooral op het verplaatsen in de emoties van de betrokken collega's. Momenteel maakt Meerdink de inzichten uit de training Groepsdebriefing van Jongkind Training & Coaching aanhangig. 'Belangrijk is dat wij hier ook over leren praten als een team. Alleen dan trekken wij hier allemaal lering uit.’, aldus Meerdink.

Gemeente Breda bedankt!

Jongkind Training & Coaching bedankt Gemeente Breda voor de fijne samenwerking. Wilt u meer weten wat Jongkind Training & Coaching voor u en uw organisatie kan betekenen? Bekijk ons aanbod of neem contact met ons op.

Meer informatie of interesse