Horizon Jeugdzorg Antonius over training Bedrijfsopvangteam

Training Bedrijfsopvangteam (BOT) voor Nazorgteam Horizon Jeugdzorg Antonius

Training 'Bedrijfsopvangteam' voor het Nazorgteam bij Antonius onderdeel van Horizon Jeugdzorg
Projectomschrijving training Bedrijfsopvangteam bij Jeugdzorg plus Antonius.

  • Offerteaanvraag juni 2021.

  • Akkoord offerte juli 2021.

  • Intakegesprekken voor training Bedrijfsopvangteam met 3 deelnemers en opdrachtgever aangevuld met schriftelijke intake, daarna voorbereiding

  • Training uitgevoerd voor 7 deelnemers 8 oktober 2021.

  • De training werd door de deelnemers met een 8,7 als rapportcijfer gewaardeerd.

  • Aansluitend evaluatie en deelnamebewijzen november 2021.

Op locatie Antonius van Horizon jeugdzorg en onderwijs hebben ze een nieuw Nazorgteam. Een nazorgteam of bedrijfsopvangteam (BOT) draagt zorg voor collegiale opvang na ingrijpende gebeurtenissen op het werk. Locatiemanager, Danial Sharifi zocht daarvoor contact met Jongkind Training & Coaching.

Hij wilde het op te richten team vooraf de juiste bagage bieden om dit initiatief direct een goede start te laten maken. Met de opvang van collega's die iets heftigs meemaken in het werk neem je geen risico's.
Horizon Jeugdzorg had eerder op andere locaties goede ervaringen met de trainingen van Jongkind Training & Coaching.

Thema collegiale opvang/nazorg 

Binnen verschillende organisaties komen in het werk aangrijpende gebeurtenissen voor of is de kans dat dit voorkomt aanzienlijk. Denk daarbij aan ziekenhuizen, GGZ, hulpdiensten en handhaving, openbaar vervoer (OV) en industrie. Medewerkers zijn veerkrachtig en gaan doorgaans goed met deze gebeurtenissen om. Tegelijkertijd wil zowel de werkgever als directe collega's de gedupeerden graag goede collegiale ondersteuning bieden. Verschillende onderzoeken bevestigen de toegevoegde waarde van collegiale opvang of de Engelse term 'peer support'. Een Nazorgteam of BedrijfsOpvangTeam (BOT) draagt zorg voor deze collegiale opvang. Een goed functionerend BOT helpt langdurig ziekteverzuim te voorkomen en geeft ruimte aan het welzijn van de medewerkers.

‘Vertrouwen in het opzetten van het Nazorgteam’

Training Bedrijfsopvangteam (BOT)

In de incompany ‘BOT-training’ van Jongkind Training & Coaching leren de teamleden hoe ze emoties na heftige gebeurtenissen goed opvangen. De training Bedrijfsopvangteam is niet gericht op het oefenen van trucs, maar wel voor wie een niveau dieper wil komen en daarmee ook blijvend resultaat wil boeken. Het team leert over de verwerkingstaken bij heftige incidenten en ook de opvanggesprekken op de juiste wijze te voeren. De teamleden weten na afloop wanneer ze moeten doorverwijzen en hoe ze ook goed voor zichzelf zorgen. We beantwoorden vragen over te maken afspraken en handige werkwijzen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor voldoende bekendheid bij collega's en leidinggevenden en hoe zorg je er met elkaar voor dat een collega ook altijd nazorg krijgt aangeboden. Jongkind zorgt door middel van een uitgebreide intake dat de incompany training aansluit bij de specifieke organisatie.

Langdurige samenwerking met Horizon Jeugdzorg (iHUB)

Al een aantal jaar verzorgt Jongkind Training & Coaching trainingen Bedrijfsopvangteam voor verschillende locaties van Horizon Jeugdzorg. Horizon Jeugdzorg is onderdeel van iHUB. Eerder trainde Jongkind Training & Coaching de Nazorgteams van de locaties Rijnhove (Zuid-Holland) en Harreveld (Gelderland).

Training bij Antonius

Op de locatie Antonius is door een andere aanpak de ervaring en verwachting dat de hoeveelheid heftige gebeurtenissen gelukkig beperkt is. Daarnaast kunnen (nieuwe) collega’s en stagiaires zichzelf in het werk tegenkomen. Bijvoorbeeld bij een situatie die als super spannend wordt ervaren of bij de collega zelf erg binnenkomt. Stapeling van heftige gebeurtenissen maakt hier ook onderdeel van uit.

Nazorgteam BOT training

Nazorgteam BOT training


Het opgerichte Nazorgteam bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende functies binnen Antonius, zoals pedagogisch medewerkers (pm'ers), gezins-, trajectbegeleiders, gedragswetenschapper en aangevuld met een kwaliteitsmedewerker.
Vanwege de beperkte hoeveelheid gebeurtenissen op deze locatie is in eerste instantie gekozen voor een ingekorte training. Bij een vervolg zou verdieping en nog meer opvanggesprekken oefenen of nazorg uitproberen een logische aanvulling zijn.

Evaluatie incompany BOT-training

Deelnemers benoemde in de evaluatie als resultaat van de BOT-training de 'Bewustwording van het effect van specifieke gesprekstechnieken' en 'Inhoud en tips voor uitvoering dus meer vertrouwen in het opzetten van het Nazorgteam'.
Onderdelen die daarbij vooral aanspraken waren 'de theorie, gesprekstechnieken, psycho educatie en de oefeningen'.
Over de rol van de trainers werd genoemd: 'Deskundig, juiste kennis, prettig in contact, inspelen op behoefte' en 'Voorbeelden uit de praktijk zijn prettig, acteerwerk erg realistisch'
Ze raden de training aan andere organisaties en BOT-teams aan om 'Om de slag richting professionalisering te maken', 'de verdieping', en 'om nazorg beter op de kaart te zetten'.

Over iHUB

Bij iHUB worden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd ggz onder één dak vormgegeven. Met een combinatie van zorg en onderwijs biedt iHUB een passend aanbod aan kinderen en hun ouders die dat nodig hebben. De jeugzorglabels van iHub zijn:

  • Horizon jeugdzorg en onderwijs voor Jeugdzorg en speciaal onderwijs
  • Altra onderwijs en jeugdhulp voor Gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp
  • De Opvoedpoli voor Basis- en specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen
  • De Nieuwe Kans voor Jongvolwassen mannen met multiproblematiek begeleiden naar werk

Over Horizon Antonius

Horizon locatie Antonius

Antonius is een JeugdzorgPlus instelling waar jongeren van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen begeleiding krijgen. Hierbij staat de behandelmethode JouwZorg centraal. JouwZorg houdt in dat we niet alleen naar het kind kijken, maar naar de gehele leefomgeving. Door ouders te betrekken bij de behandeling, groeit het gezin naar elkaar toe, in plaats van mogelijk uit elkaar. Samen met hun ouders krijgen zij specialistische zorg in positieve gedragsverandering, waarbij het kind in een gesloten omgeving verblijft. De gestructureerde en veilige omgeving is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit alles met als doel om jongeren de ruimte te geven voor reflectie en zelfontplooiing.

Horizon locatie Antonius bedankt!

Jongkind Training & Coaching bedankt locatie Antonius voor de goede samenwerking.
Wilt u meer weten wat Jongkind Training & Coaching voor u en uw organisatie op het vlak van collegiale opvang kan betekenen? Bekijk ons aanbod of neem contact met ons op.

Meer informatie of interesse